Nya rutiner i TDB

2019-11-19

OBS! Nya rutiner gällande TDB för så väl arrangörer som anmälare.

TDB är ett utmärkt och väl fungerande anmälningssystem, men mycket har förändrats sedan starten för dryga tio år sedan. Med anledning av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism startade en utredning på initiativ av Svenska Ridsportförbundet. Utredningen har genomförts tillsammans med förbundets bank och Equipe och har resulterat i att ett nytt, utomstående, betalsystem måste införas för anmälningar och utbetalningar via TDB. Tjänsten heter Swedbank Pay.

Läs mer HÄR

Sponsorer

Annons