Överdomarutbildning

Överdomare ska finnas vid alla tävlingar  från Lokaltävling och uppåt i samtliga discipliner.

Utbildningsgång för Överdomare
Överdomaren är Förbundets representant på tävlingsplatserna. 

För utbildningen av ÖD ansvarar förbundskansliet. 
ÖD-utbildning kan också initieras och genomföras av distriktsförbunden efter godkännande från förbundskansliet. 
Av Förbundet godkända Överdomarutbildare ska anlitas.

Utbildning/auktorisation av Överdomare
För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.

Kvalifikation som gäller för respektive disciplin:
Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Dressyr: Dressyrdomarstatus, eller vara en lämplig person rekommenderad av sitt distrikt. Distrikten rekommenderar till förbundskansliet. 

Övriga discipliner: separata bestämmelser.

Person med motsvarande kvalifikationer kan få dispens från kraven för att gå kursen. Dispens ges från Förbundet centralt, efter rekommendation från distrikt.

Kurserna omfattar i första hand en fördjupning i de Gemensamma bestämmelserna och det rättsliga systemet anpassat till respektive disciplin samt en genomgång i respektive grens speciella regler.

Kursen och auktorisationen genomförs under två dagar med ett avslutande prov. Godkänt prov krävs för att bli Överdomare.

Kravet på tidigare, stor, erfarenhet gör att den aspirant som fått godkänt på sitt prov kan börja verka som ÖD omedelbart efter godkännandet.

Inbjudan till kurser sätts ut på Förbundets hemsida och i förekommande fall på respektive Distrikts hemsidor.

Överdomare förväntas verka vid ett flertal tävlingar per år och ska medverka vid sitt distrikts repetitionskurser minst vartannat år.

Repetitionskurser överdomare hoppning 2017

Överdomarutbildare

HOPPNING
Annika Pihl, Hindberget 18, 274 92 SKURUP
tel. 0411-461 51, 0708-14 84 88, annika_pihl@hotmail.com

Björn Johansson, Stenborgsvägen 4, 815 36 TIERP
tel. 0293-133 95, 070-580 84 64, bjjohansson@telia.com

Kerstin Jäderlund, Aggarps Skolväg 6, 233 93 Svedala
040-400331, 0701-471646

Bengt Sånesson, Beddingelund, 231 98 Klagstorp
0410-25840 (b), 0708-743945, bengt.sanesson@telia.com

DRESSYR
Ulf Wilken, Slottsvägen 4, 734 94 Strömsholm 0703-190841

Christel Viberg, Hörbyvägen 987-29, 275 95, Sjöbo
christelwiberg@live.se, 0702-411023


Senast uppdaterad: 2018-04-05

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons