A- och B-domarutbildning

Målet är att få en likformig och välutbildad domarkår för samtliga kategorier av nationella hopptävlingar, såväl ridhäst som ponny.

Kategoriindelning och behörighet

A-domare - ålder lägst 25 år. Godkänd A-domare dömer samtliga tävlingar inklusive mästerskapstävlingar av SM karaktär.

B-domare - ålder lägst 20 år. Godkänd B-domare dömer tävlingar till och med Regional tävling.

Överdomare - ålder lägst 25 år. Ska finnas vid alla typer av tävlingar, från Inbjudningstävling till Elittävling.

Utbildningsgång för hoppdomare

Steg 1
Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst tre tävlingar, dock med lägst regional status. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens.

Steg 4
Praktisk tjänstgöring som B-domare i minst fyra år och under denna tid dömt minst 10 regionala tävlingar, vilket redovisas på speciellt domarkort.

Steg 5
Endagskurs med teori enligt utbildningsplan. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger A-domarkompetens.

Anmälan till utbildning

För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.
För utbildningen av B-domare ansvarar respektive distrikt i samråd med den regionala hoppdomarutbildaren.

Repetitionskurser

Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av Hoppdomarutbildarna, Överdomarutbildarna eller ansvarig personal från Förbundskansliet.

Planerade repetitionskurser (pdf) 2019

Kurserna kan bokas genom förbundskansliet eller respektive hoppdomarutbildare.

Förbundets hoppdomarutbildare

Bestämmelser för hoppdomare


Senast uppdaterad: 2019-01-07

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons