Det ingår att kunna leda en uteridning på ett säkert sätt.
FOTO: Roland Thunholm

Yrkesdiplom och diplom

Yrkesdiplomering är bekräftelse på yrkesmässighet avseende personlig färdighet och tillämpad kunskap.
För varje yrkesprov finns en tydlig kravspecifikation i form av en kompetensbeskrivning av den kunskap och befäst färdighet som krävs för yrket på respektive nivå.

Inom Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion ansvarar ”Yrkesprovs-kommittén” för yrkesprovens innehåll och utformning. Yrkesprovskommittén består av representanter från hästnäringen.

Yrkesprov ska genomföras på nivå enligt av yrkesprovskommitténs (med beslut av Utbildningssektionen) fastställda kompetensbeskrivningar. För yrkesprov finns ett utarbetat reglemente som tas fram och föreslås av Yrkesprovskommittén, med beslut av Utbildningssektionen.

Administrationen av samtliga yrkesprov görs av tjänsteman på Svenska Ridsportförbundets kansli. Yrkesprovskommittén utser ett lämpligt antal yrkesverksamma företrädare för näringen att fungera som examinatorer vid yrkesproven.Till examinatorer utses endast yrkesverksamma personer med oomtvistad, lång, praktisk erfarenhet inom respektive yrkesprovs område.

Examinatorerna ska, utifrån kompetensbeskrivningarnas krav, bedöma om aspiranten kan fullgöra av examinatorerna fastställda prov, på ett yrkesmässigt sätt.

Information till dig som avser att avlägga yrkesprov för:

Anmälningsblanketter: hästskötarexamen

>> Se kompetensbeskrivningar m.m. bland dokumenten uppe till höger

SVENSK RIDLÄRARE SKA RIDA I ENLIGHET MED KOMPETENSBESKRIVNING

Diplomerad Svensk Ridlärare ska rida hästar av olika ålder, typ och temperament i alla dressyr, hoppning och terräng.
Ridningen skall bygga på en klassisk grund mot ridsportens tävlingsdiscipliner.

Dipomerad Svensk Ridlärare ska rida i enlighet med en internationell och nationellt vedertagen skola där ryttaren med en korrekt sits och en god kroppskontroll har förmåga att inverka rytmiskt, mjukt, följsamt och med känsla så att hästen arbetar rakriktad, taktmässig, lösgjord och i balans med en god framåtbjudning i en ändamålsenlig form. Dvs en form som är anpassad till hästens ålder och förutsättningar och som utvecklar balans, koordination, muskulatur och rörelsemekanik.

Arbetet skall anpassas efter hästens förutsättningar och i enlighet med av Svenska Ridsportförbundets vedertagna principer.

All ridning skall ske i enlighet med ”Utbildningsskalan” oavsett gren.

 För SVENSK RIDLÄRARE III (SRL III) framgår att:
 

"Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare III skall ha en kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel, rekrytering och utbildning av hästar samt för utbildning av elever i hästkunskap och ridning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering. Svensk Ridlärare III ska ha egen färdighet motsvarande lägst MsvB-dressyr och 1.20 – 1.30 hoppning samt ha förmåga att utbilda/träna ekipage till lägst Msv B-nivå i dressyr och 1.20 – 1.25 hoppning. Ridläraren skall kunna undervisa elever i samtliga i kompetensbeskrivningen upptagna ämnen/rubriker."

För SVENSK RIDLÄRARE II (SRL II) framgår att:
"Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning. Svensk Ridlärare II ska ha egen färdighet motsvarande LA/MsvC-dressyr samt 1.10- 1.20 hoppning samt ha förmåga att undervisa/träna ekipage till LA – dressyr och 1.10-1.20 hoppning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering."

För SVENSK RIDLÄRARE I (SRL I) är motsvarande:
"Det övergripande målet är, att Svensk Ridlärare I skall ha kompetens, att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning.Svensk Ridlärare I ska ha egen färdighet motsvarande LB/LA-dressyr samt 1.00 – 1.10 hoppning samt ha förmåga att undervisa LB-dressyr och 1.10 hoppning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering."

DIPLOMERAD BERIDARE
Det övergripande målet är att beridaren skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, utbilda hästar i alla discipliner, från sadeltämjning till och med lägst medelsvår nivå. Beridaren ska på uppdrag kunna rekrytera, tävla, marknadsföra och försälja hästar. Beridaren skall dessutom ha kompetens att ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel. Beridaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild.

DIPLOMERAD UNGHÄSTUTBILDARE                                                                              
Det övergripande målet är att unghästutbildaren skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship och med god yrkesmässighet sköta hästar, stall, utrustning och kringområden, samt sadeltämja och grundutbilda hästar av olika typ, karaktär och temperament. Diplomerad Unghästutbildare skall för uppdragsgivares räkning kunna hantera, sadeltämja, grundutbilda och hoppa in hästar samt att upprätta utbildnings- och tidplan mot bestämda mål. Diplomerade Unghästutbildaren skall kunna medverka vid rekrytering, marknadsföring och försäljning av hästar. Unghästutbildaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild.

Hästskötardiplom
Det övergripande målet är att Hästskötaren, med iakttagande av ett gott horsemanship, skall ha kompetens att sköta hästar, stall, utrustning och kringområden under arbetsledning, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.

För mer information kontakta Lena Annergård på telefon 0220-456 13

 lena.annergard@ridsport.se

 


Senast uppdaterad: 2019-04-24

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons