TR 2019: Stabila tävlingar i de icke-olympiska grenarna

2018-11-19

Det är endast mindre förändringar i TR VI för distansritt och TR X för Working Equitation. I distansritten utökas och förtydligas vissa obligatoriska viloperioder. I Working Equitation förändras vissa bettregler.

I distansens moment 630 utökas vilotider för hästar som visar oregelbunden gång inom distansritten. Det är en skala från utökad vilotid på 14 dagar vid första tillfället till livstids avstängning för hästen i distansritt om det händer fem gånger inom en 12-månadersperiod.

Bettreglerna har förtydligats i moment 1032 i TR X för Working Equitation.  I Lätt E, Lätt D och Lätt C är lättridning tillåtet. I teknikmomentet gäller det endast transportsträckor.

Ett helt nytt TR för reining ha tagits fram, TR IX. TR VIII Mounted Games publiceras lite senare under 2018.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons