Vaccinationsbestämmelser

TR I moment 170 B
Nya lydelser gällande fr o m 1 juni 2019. Gäller endast häst som påbörjar sin grundvaccination (A-vaccination) 1 juni 2019 eller senare.
För att få starta i svenska officiella tävlingar, inbjudningstävlingar och högre, måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. 

1. Vaccinationsintervall 

1.1.1       Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar mellan A och B. Efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. Se moment 170.1.3.

1.1.2       Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. Se 170.1.3.

1.2     Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1.3       För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination (B, C och R). Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka. 

1.4      För att ur medicinsk synpunkt få det bästa skyddet bör tillverkarens rekommendation om vaccinationsintervall följas.

2. Vaccinationsintyg 

2.1 Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i TDB. 

2.1.1 Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad kopia, ska medföras och kunna visas upp före start. 

2.1.2 Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomaren, som kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg stämmer överens. Överdomaren har rätt att delegera kontrollen till sekretariatet. 

2.1.3 Minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer ska kontrolleras.

3. Överskridande av senaste vaccinationsdag. 

3.1 I det fall kortare tid än 21 dagar gått mellan vaccination A och B räknas detta som en ny A-vaccination. 

3.2 I det fall längre tid än 56 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination. 

3.3 I det fall kortare tid än 90 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny B-vaccination.

3.4 I det fall längre tid än 180 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny A-vaccination.

3.5 I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med A+B+C-vaccination.

I övrigt enligt moment 170 A.

  


Senast uppdaterad: 2019-08-06
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons