Nya regler gäller från första januari för hästpass.
FOTO: Mikael Sjöberg

Nya regler för hästpass

2016-02-03

Den 1 januari 2016 trädde nya regler för hästpass i kraft. Reglerna har införts av Jordbruksverket efter ett EU-direktiv. Hästar med pass från andra stamböcker än de svenska måste göra en tilläggsregistrering om de är i Sverige i mer än 90 dagar.

Bestämmelserna gäller i alla EU:s medlemsstater. Det innebär att Sverige eller Jordbruksverket inte kan besluta om undantag.

Senast den 30 januari 2016 ska du ha ansökt om tilläggsregistrering för de hästar som redan finns i Sverige. För hästar som kommer in i Sverige efter 1 januari 2016 gäller att du ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar.

Så går det till
Tilläggsregistreringen görs av respektive rasförening och passet ska skickas till dem. Är din häst redan registrerad i en svensk avelsförening behöver du inte göra någonting.

Svenska ryttare som tävlar i Europa och har sina hemmastallar på kontinenten behöver inte tilläggsregistrera sina hästar förutsatt att de inte är i Sverige mer än 90 dagar.

- Ju förr du skickar in dina hästpass för hästar registrerade i andra stamböcker desto fortare kan vi hantera dem, säger registrator Anette Sånesson hos ASVH, Swedhorse.

Det här gäller på tävling
Svenska Ridsportförbundet ställer krav på att hästar som tävlar ska ha licens. För att kunna lösa licens för häst eller ponny krävs att hästen är registrerad i en officiell rasförening. Om din häst saknar hästpass kan du kontakta Svenska Hästavelsförbundet, tel. 0511-672 30, eller Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, tel. 046-64650.

Du måste inte ha med hästpass till tävling om du inte tävlar internationellt. (Vid internationell tävling ska hästen även ha ett pass utfärdat av FEI, internationella förbundet). Däremot ska ryttaren kunna visa upp giltiga vaccinationer vid svenska tävlingar, dessa för behandlande veterinär in i hästpasset på sidor avsedda för detta.

Har du pass som behöver tilläggsregistreras kan du kopiera vaccinationssidorna och ha en ID-kontrollant/veterinär alternativt två myndiga personer som vidimerar att det är rätt kopierat och intygar att kopian överensstämmer med orignalet.  Detta genom att signera underskrift, namnförtydligande och telefonnummer på alla kopierade sidor. Denna handling godkänns vid tävling där vaccinationsintyg ska visas upp.

Kostnad
Kostnaden för tilläggsregistrering är hos Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (SWB), 800 kronor inklusive porto per pass.

Kostnaden hos Hästavelsförbundet är 785 – 1 100 kronor, beroende på vilken ras hästen tillhör. Postförskottsavgift tillkommer.

Jordbruksverkets information:

Hästpassen får ett nytt utseende
Hästpass som utfärdas efter 1 januari 2016 kommer att se lite annorlunda ut. De ska bli mer enhetliga över hela EU. Bland annat kommer ordningen på sidorna att ändras. Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass.

Tilläggsregistrering
De hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016. Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar. Så de hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

Tilläggsregistreringen görs hos en avelsorganisation eller en passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Du måste skicka in passet till organisationen vid en tilläggsregistrering.

Ny central hästdatabas
Från den 1 juli 2016 kommer det att finnas en central hästdatabas där alla hästar som finns i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade. Syftet med hästdatabasen är att samla viss information om hästar i Sverige på ett ställe. Informationen kan sedan användas för att:

  • Få en bättre uppfattning om hur många hästar som finns i Sverige.
  • Se hur hästar flyttas från och till Sverige.
  • Söka efter information om hästar baserat på till exempel chipnummer.

Arbetet med att ta fram ett underlag för att utveckla databasen har påbörjats. I det arbetet behandlas bland annat frågor som vem/vilka som ska ha tillgång till databasen, hur uppgifterna ska få användas och så vidare.

Behöver jag som hästhållare göra något med anledning av databasen?
Du behöver inte lämna in uppgifter ytterligare en gång utan de tas från avelsorganisationerna eller organisation som utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion.

>> Läs mer om de nya reglerna på Jordbruksverkets hemsida

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons