TR-ändringar 2013 - tre undantag från förslagen

2012-11-04

Tävlingssektionen fastslog vid sitt senaste möte TR-ändringar för 2013 enligt förslag med tre undantag. Undantagen gäller moment i TR för dressyr, körning samt gemensamma.

Ändringarna finns HÄR nedan och alla ändringar är fastställda med tre undantag. 

Det gäller TR II Dressyr Mom 204, en anmälningsavgift på 100 kronor vid anmälan till dressyrtävling.

Tävlingssektionen beslutar att Mom 204 ska vara en möjlighet för arrangören. Det blir alltså upp till varje arrangör av dressyrtävling att bestämma om eventuell anmälningsavgift. Detta är ett test under 2013 och kommer därefter att utvärderas.

Ändringen av TR V Körning Mom 500:2 ang kategori och kallblod. Tävlingssektionen har gett körningens TR-nämnd i uppdrag att återkomma med en skrivning där tempo i maraton är avpassade efter Häst och respektive Ponny kategori A-D. 

Mom 134:1 ang Meddelande till ryttare blir oförändrad. Skrivningen blir även i fortsättningen: Meddelande till ryttare ska finnas tillgänglig för deltagarna minst fem dagar innan tävlingarnas början.

Tack till alla som tog tillfället att ha synpunkter på de föreslagna TR-ändringarna.

Från och med 2013 kommer TR att gälla två år och revideras och ändras vartannat år. Det ger grenarnas TR-nämnder möjlighet att utvärdera TR och gjorda ändringar, ta in synpunkter och skicka ut nya planerade ändringar på remiss innan TR för kommande tvåårsperiod fastställs. Läs mer

Tävlingssektionen utsåg också Gerhard Winroth som ny ordförande i Svenska Ridsportförbundets körkommitté. Han tillträder vid halvårsskiftet 2013.

TR-ändringar 2013

TR I Gemensamma bestämmelser (pdf) undantag Mom 134:1

TR II Dressyr (pdf) undantag Mom 204

TR II Dressyr - för ryttare med funktionsnedsättning (pdf)

TR III Hoppning (pdf)

TR IV Fälttävlan (pdf)

Exempel mom 470 (pdf)

TR V Körning (pdf) undantag Mom 500:2

TR VI Distansritt (pdf)

TR VII Voltige (pdf)

TR X Working Equitation (pdf)

 

 

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons