Banbyggarnämnden

Banbyggarnämnden i sportkörning har som uppgift att ta till vara på banbyggarnas intressen och vara ett forum dit banbyggare kan vända sig med frågor. 

Nämnden ska även se till att auktoriserade banbyggare har möjlighet att fortbilda sig och behålla sin auktoritet genom att kunna gå en repetitionskurs vartannat år. 

En viktig uppgift är att kontrollera att det finns tilläckligt många banbyggare med god geografisk spridning, samt i god tid innan brist uppstår på banbyggare ordna nya kurser för aspiranter som önskar bli banbyggare. 

Här kan du läsa mer om funktionärsutbildningen och bestämmelser för banbyggare i sportkörning.

Banbyggarnämnden i sportkörning

Hans Fransson (Ordf) 
E-post  0725-275173
Dan Henriksson E-post  0705-167646 
Tony Andersson E-post  0703-162246 

Senast uppdaterad: 2019-04-04
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons