Felpoäng

Som olydnad räknas vägran, utbrytning, volt eller volt tillbaka, istadighet.

Nedslag på hinder,
tramp i vattengrav
4 fel
   
1:a olydnaden 4 fel
  
2:a olydnaden

Vid regional tävling eller högre-Uteslutning
Lägre än reg tävling-8 fel

  
Tredje olydnaden Lägre än reg tävling-Uteslutning
  
1:a omkullridningen/avfallningen Utesluten (även vid mästerskap)
  
Grundomgång - för var 4:e påbörjad sekund vid överskriden maxtid. 1 fel
    
Omhoppning på tid - för varje påbörjad sekund vid överskriden maxtid. 1 fel

Senast uppdaterad: 2008-05-12

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons