Olika bedömningar

A Innebär att ryttare med lika antal felpoäng förklaras likaplacerade.
  
Clear Round Rids som bedömning A.
  
A:0 Ryttare med lika antal fel skiljs åt genom tiden i grundomgången.
  
A:1a Ryttare med lika minsta antal fel rider omhoppning efter att samtliga startat i grundomgången, tiden skiljer lika placerade i omhoppningen.
  
A:1b Ryttare med lika minsta antal fel efter första omhoppningen går vidare till en andra omhoppning.
  
A:2 Grundomgång där ryttare med minst antal fel hoppar om tills dess att en segrare korats.
  

Hoppning
i Två faser

De ekipage som är utan felpoäng i första fasen fortsätter direkt på andra fasen. Bedömningen i fas 1 kan vara A eller A:0. Bedömningen i fas 2 kan vara A, A:0 eller C.
  
C Ryttarens tid för ritten, eventuella tidsfel samt fel vid hinder (i straffsekunder) är sluttiden och utgör ryttarens resultat. Varje nedslag bestraffas med 4 sekunder. I Duellhoppning och i andra fasen av en hoppning i två faser är tidstillägget 3 sekunder. Ryttare med kortast tid är segrare.

Senast uppdaterad: 2008-05-12

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons