FOTO: Mikael Sjöberg

Smittskydd


Jordbruksverkets hygienregler Läs mer HÄR

Aktuell information om smitta finns på Travsport.se - Klicka HÄR

Aktuell information om Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering, karenstidslista, förbudslista mm hittar du HÄR

Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.
    (TRI Mom 112 2019)

Hästägarförsäkran i TDB angående smittsam sjukdom
Tänk på att du varje gång du anmäler din häst till en tävling intygar att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan ha smittsam sjukdom. Det är viktigt att smitta inte sprids.

Det här är den hästägarförsäkran du klickar i varje gång du anmäler din häst till tävling via Tävlingsdatabasen:
"Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den under de tre senaste veckorna - räknat från denna dag - inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen."

Definition av smittsam sjukdom:
Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar. Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier eller svamp. Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort.

Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm,  rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.

Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente, inte enbart anmälningspliktiga sjukdomar, enligt SVA:s tolkning.

Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller symptomen utretts och därför ingår även formuleringen "hästar med symptom på smittsam sjukdom" i hästägarförsäkran och andra biosäkerhetsrutiner. Exempel på symptom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar och kastning av föl. När symptomen är utredda och i de fall symptomen säkert kan hänföras till annat än smittsam sjukdom kan biosäkerhetsrisken anses undanröjd.

Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort. Har man inte hållit sina hästar isolerade då, eller har tillåtit sådana hästar samlas på ett evenemang, kan spridningen bli större än nödvändigt.

>> Hos Jordbruksverket kan du läsa om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar hos djur.

Så här säger anmälningsplikten: 
"Klinisk misstanke om ett indexfall av hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit hos häst ska snarast anmälas till länsstyrelsen i det län där indexfallet misstänks.”

Information om vaccinationer (hästinfluensa), MRSA, ringorm, kvarka och virusabort finner du i menyn.

Med anledning av foderimport hösten 2018
Jordbruksverket uppmanar till försiktghet vid införsel av grovfoder och halm på grund av smittrisk av afrikansk svinpest.
Jordbruksverket meddelar samtidigt också, att gödsel från hästar och andra djur som ätit infört/importerat foder inte utgör någon risk för spridning av afrikansk svinpest.
Läs mer HÄR


Senast uppdaterad: 2019-02-03

Annons