Dressyrryttartest fokuserar på bedömning av ryttarens sits och inverkan.

Dressyrryttartest - bedömning med fokus på ryttaren

2011-01-31

Intresset för bedömningsformen Dressyrryttartest ökar och nu finns beslut om förändringar som ska underlätta ytterligare för tävlingsarrangörer som vill använda bedömningen.

Syftet med Dressyrryttartest är att främja god ridning i bemärkelsen ryttarens sits och inverkan på hästen. Bedömningsformen kan ses som ett steg i utbildningen mot den traditionella bedömningen som premierar främst gångarter och rörelsernas utförande. I Dressyrryttartest är inte hästens eller ponnyns kvalitet avgörande men en välskolad häst gör att ryttarens rätta inverkan blir tydlig.

På söndagen hölls en domarkurs om Dressyrryttartest på Strömsholm. Närmare 20 personer fanns på plats för att drillas i bedömningskriterierna, under ledning av Agneta Aronsson och Ulf Wilken.

En nyhet är att protokollet har ändrats. Tidigare gavs ett samlat betyg för hela programmet, numera består protokollet av tio bedömningsgrupper som poängsätts. Domaren kan använda ”halva” poäng och max per betyg är 10. Således är totalpoängen max 100 och slutpoängen blir den samma som procenten.

Bland bedömningsgrupperna finns exempelvis den lodräta sitsen, balans, skänkelläge, handställning, effekten av hjälperna och helhetsintryck. Domaren ser till om sits och inverkan är rätt för den nivå som ryttaren befinner sig på och bedömer ryttarens utvecklingsbarhet mot högre klasser.

Domaren skiljer på grundfel och tillfälliga fel. Grundfel är något som är hämmande för ryttarens fortsatta utveckling, till exempel att ryttaren sitter snett i sadeln under hela programmet.  Med utgångspunkt från domarens kommentarer i protokollet kan ryttaren få tips om vilka delar som han eller hon behöver träna på.

Det finns speciella program framtagna för Dressyrryttartest men nytt från i år är att bedömningen kan användas i alla program. Bedömningen kan med fördel användas som framridningsklass i division 2 eller 3. Det är arrangören som väljer program och bedömningsform. Eftersom det är relativt få betyg är det sannolikt att flera ryttare hamnar på samma poäng. En idé kan vara att ha klassen som clear round, med rosett till alla godkända ekipage med minst 62%.

Tidigare var det obligatoriskt med två domare vid dressyrryttartest men från och med i år går det bra att använda en domare. Domaren ska ha behörighet att döma Dressyrryttartest. Programläsare är tillåtet men inte obligatoriskt.

Agneta Aronsson

Agneta
Aronsson och
Ulf Wilken
har medverkat
till att
Dressyrryttartest
som
bedömningsform
kommit till Sverige.

Ulf Wilken

Dressyrryttartest och Ryttartest presenterades i Sverige första gången vid Ridinstruktörernas Dag 2003 och de första domarkurserna hölls 2005. Ryttartest, där två till fyra ryttare rider samtidigt, används framförallt av ridskolorna.

Idén med Dressyrryttartest kommer från Tyskland, där bedömningsformen används i stor utsträckning i utbildande syfte. Den ingår till exempel vid uttagningar av ponny- och ungdomslandslag. Även i Storbritannien är det en utbredd tävlingsform, där ordnas regionala uttagningar och en riksfinal. Många av de ryttare som på senare år nått brittisk landslagsnivå har avancerat i klasserna via Dressyrryttartestet.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons