Gabriel Wikströms svarar ridsporten.
FOTO: Sören Andersson/Regeringskansliet

Idrottsministerns svar på ridsportens frågor

2014-11-18

Vallöften gav nytt mod för ridsporten i kärnfrågorna om ridning som avdragsgill friskvård och stöd för upprustning av ridanläggningarna runt om i landet. Löften är löften. Men bland annat socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin lovade i Almedalen att (S) ska se över Friskvårdsbidraget och avdragsrätten. Så vad händer nu? Svenska Ridsportförbundet ställde frågorna till nye idrottsministern Gabriel Wikström som även ställdes till politikerna under valrörelsen 2014.

Fråga:

1. Hur ser idrottministern på skattelagstiftningens nuvarande utformning och tillämpning när det gäller friskvårdsavdrag?

- Precis som vi lovade att göra i valrörelsen så är frågan om ridsporten som avdragsgill friskvård något vi kommer att titta på. Det är svårt för mig att redan på förhand säga vad till exempel en utredning kommer att komma fram till men jag delar bilden Carin Jämtin beskrev innan valrörelsen, att ridsport är en av de idrotter som borde kunna räknas in som avdragsgill friskvård.

Bygg och renovera ridsportens anläggningar

Frågor: 

1. Idrottsanläggningar är i huvudsak en kommunal fråga men på vilket sätt och i vilken omfattning är ni beredda på regeringsnivå att arbeta för att en upprustning av ridsportens anläggningar ska ske? Beskriv hur ni kommer att verka för det kommande mandatperiod.

- Precis som du skriver är det en kommunal fråga men det är en viktig fråga. Det är viktigt att det finns en god tillgång till idrottshallar. Vårt mål är att idrotten ska vara inkluderande och då ska inte anläggningar behöva vara en så trång sektor som det är i dag i vissa kommuner. Dessutom är det viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att alla som vill ska kunna få möjlighet att idrotta. Från regeringens håll kan vi lyfta upp denna fråga och skicka signaler till kommunerna, men jag avser också att diskutera med min kollega Mehmet Kaplan, som är ansvarig för bostadsbyggande, för att se över vad vi tillsammans kan göra för att anläggningar och idrottsytor ska prioriteras till exempel när man bygger nya bostadsområden.

 

 Fråga:

2. Kommer regeringen aktivt att verka för en ökad regional samverkan i syfte att utifrån ett jämställdhetsperspektiv undersöka huruvida det finns en orättvisa gällande drift och ägande av anläggningar i olika idrotter? Om ja, beskriv hur idrottsministern kommer att verka för detta under kommande mandatperiod.

- Tillgången till anläggningar ska vara jämlik och jämställd. Hur halltider fördelas ligger på kommuner men här har såväl jag som idrottsrörelsen en viktig roll i att lyfta och prioritera dessa frågor och ha en dialog med kommunerna. Självklart ska inte kön avgöra vem som får vilka halltider.

 

Fråga:

Hur ser idrottsministern på det ideella föreningslivets förutsättningar i dagens samhälle?
Ska den ideella ridsportverksamheten och föreningslivet bedömas annorlunda än kommersiell verksamhet, och i så fall på vilket sätt?

- Detta är en viktig  utmaning och här för vi en god och konstruktiv dialog med Riksidrottsförbundet. Det ligger också en utredning som tittar på just detta. Den folkrörelsemodellen som vi valt i Sverige för idrotten har gett oss stora framgångar och det är en modell vi vill värna om. Samtidigt är elitidrotten idag i mångt och mycket en kommersiell verksamhet. Det gäller att det blir tydliga gränsdragningar, så att den ideella idrottsverksamheten inte blandas ihop av till exempel myndigheter med den verksamhet som är kommersiell.

Nu samlas beslutsfattare, påverkare och bland andra nye idrottsministern på mässan Träffpunkt Idrott i Göteborg för att diskutera idrott, anläggning, fritid och folkhälsa. Självklart finns också ridsporten på plats, med vässade argument och en pinfärsk guide om hästanläggningar på fickan.

En av mässbesökarna blir nye sjukvårds-, folkhälso-, och idrottsminister Gabriel Wikström som ser vikten i idrott som friskvård.
- Att fler barn och unga får möjlighet att utöva idrott är en viktig prioritering för mig. Det är viktigt ur flera aspekter, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Träffpunkt Idrott är ett bra tillfälle att prata och diskutera dessa viktiga frågor, säger i han i ett pressmeddelande från Träffpunkt Idrott.

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
BB04-04-Karin_Mattsson-SDS

Idrottsvalet 2014

Riksidrottsförbundet

Läs mer
gilla häst atg

Stöd uppropet!

Gilla häst är ett upprop till dig som gillar hästar och vill stärka hästens ställning i Sverige.

Läs mer
inbjudan_almedalen_2014_LR

Möt ridsporten i Almedalen

Läs mer

Valet i media

Annons