Bo Helander
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Valrörelsen började hos distrikten

2010-04-07

Svenska Ridsportförbundets styrelse har ett system där varje ledamot är fadder för ett eller flera distrikt, och i mars månad har förbundsstyrelsen gästat sina distrikt i samband med årsmötena.

I den diskussion om förbundets viktiga framtidsfrågor som fördes på mötena fanns naturligtvis höstens val med och besöken hos distrikten blev upptakten för ridsportens egen valrörelse.

- En av förbundets uppgifter är föra medlemmarnas och sportens talan i den politiska debatten, säger förbundsordförande Bo Helander.
Bland de idrottspolitiska frågorna finns utredningarna om skatte och moms som pågår, jämställdhetsfrågan med lika satsning på tjejer och killar, djurskyddet och frågan om friskvård, som också den är en viktig jämställdhets- och rättvisefråga.
- Vi hade flera möten med bland annat en hearing i riksdagen i just friskvårdsfrågan förra året men hittills har ju inget hänt och vi kommer inte att ge oss förrän ridsport jämställs med andra idrotter och kan räknas som en avdragsgill friskvårdsförmån, säger Bo Helander.

En annan viktig fråga där inte bara ridsporten utan hela idrotten, behöver ett besked är Idrottslyftet.
- Blir det en fortsatt satsning på idrotten från nästa regering?

- Vi som finns på central nivå inom förbundet har ett ansvar att driva de här frågorna, men vi behöver hjälp och support från både distrikt och föreningar i deras kontakter med sina politiker på lokal nivå. Ju fler vi är som talar om vad ridsporten vill desto större chans har vi att påverka.


 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons