Stoppa den nya föreningsskatten

2010-04-07

Under parollen Rädda min idrott arbetar idrottsrörelsen för att stoppa förslaget om den nya föreningsskatten.

De förslag  som presenteras i utredningarna om moms och inkomstbeskattning av ideella föreningar och stiftelser,  skulle om de blir verklighet, slå hårt mot idrottsföreningarna med både ökade kostnader och administration som följd. 

Vår oro är att det kommer att bli dyrare att idrotta och att det i slutänden slår hårt mot
dem som inte har råd. Vi är också oroliga för om det kommer att gå att rekrytera nya
föreningsledare om man ökar administrationen i föreningen så pass mycket som dessa förslag faktiskt innebär. Administrationen är redan krånglig och vi vill att politikerna ska göra den enklare, inte krångligare. Och om det inte finns några föreningsledare, eller köksbordskassörer, hur ska föreningen leva vidare?

Om förslagen i dessa utredningar blir verklighet blir frågan satt på sin spets om vilket
föreningsliv vill vi ha i Sverige. Därför säger vi: Stoppa föreningsskatten - Rädda min
idrott!

I korthet innebär förslagen att:
• Idrottsföreningar tvingas betala inkomstskatt för till exempel intäkter från reklam och sponsring, lotterier, uthyrning, servering och försäljning av varor och tjänster.
• Idrottsföreningar tvingas redovisa 25 procent moms på ovanstående intäkter förutom lotterier.
• Idrottsföreningar måste betala 25 procent moms när de hyr lokaler och anläggningar hela tiden under en längre period.

Undantag
• Föreningar vars skattepliktiga intäkter underskrider 25 procent av de totala intäkterna blir fortsatt befriade från inkomstskatt. 
• Föreningar som har en momspliktig omsättning på mindre än 250 000 kr/år behöver inte redovisa moms.
• Lokaler och anläggningar som hyrs per timme är fortfarande momsbefriade.

Räkna ut hur förslagen drabbar din förening
Kassörer och ekonomiansvariga kan med hjälp av denna beräkningsmall  räkna ut hur skatten kan komma att slå mot föreningen.
 * Förbund drabbas också av den nya föreningsskatten och kan använda samma beräkningsmall
 
Här hittar du utredningarna
”Moderniserade skatteregler för ideell sektor” (SOU 2009:65)
”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.”  (Ds 2009:58)

 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons