Ridsporten och friskvården

2010-04-07

Ridsport är en av fyra idrotter med statlig snobbstämpel. En stämpel som bygger på förlegade föreställningar och stor okunskap, och som innebär att ridsport inte kan klassas som avdragsgill friskvård. Detta trots att det rådande regelverket idag frikostigt ”friskförklarar” nya aktiviteter och behandlingsmetoder som framförallt gynnar kommersiella aktörer.

Ungefär en miljon människor kommer varje år i kontakt med hästar och ridning.
Att ridsporten – Sveriges näst största tjejsport - är exkluderad från friskvårdsklausulen är  diskriminering. För ridsporten handlar friskvårdsfrågan om ren och skär rättvisa och om valfrihet och folkhälsa.  Det är dags att sätta stop för klåfingriga regelverk och statliga pekpinnar och låta arbetsgivare fatta sina egna ”friska beslut”.

Här får du fler fakta om friskvårdfrågan, vår argumensamling och kan  läsa mer om vad som hänt i frågan under senare tid:

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons