Cecilia Widegren, Kicki Ronnerberg Bäckman, Bo Helander och Helena Bouveng utanför riksdagshuset i Stockholm.
FOTO: Roland Thunholm

Ridsporten i riksdagshuset

2010-04-08

På torsdagen träffade Svenska Ridsportförbundets ordförande Bo Helander och Kicki Ronnerberg Bäckman från kansliet, riksdagskvinnan Helena Bouveng (M). Syftet med mötet var att diskutera ridsportens roll i samhället och hur de värden ridsporten står för kan användas i kontakt andra organisationer.

Mötet kom till på initiativ av Helena Bouveng som vill orientera sig om ridsporten och de värden ridsporten står för. Helena Bouveng är moderat riksdagskvinna från Jönköpings län och sitter bland annat i Kulturutskottet, och det är i den rollen hon vill veta mer om ridsporten.

- Vi hade ett väldigt bra möte och diskuterade bland annat integration, jämställdhet och den ungdomsverksamhet ridsporten har, säger Kicki Ronnerberg Bäckman, chef för kansliets avdelning Förbund och Samhälle.

- Det är alltid givande att dels få berätta om ridsportens alla fördelar och de värden vi står för, dels att få någon annans perspektiv på aktuella frågor, säger Bo Helander.

Ridskolan, som är öppen sju dagar i veckan året om, är en samlingsplats och fritidsgård för ungdomar. Med den fostrande roll ridskolan har och det ansvar som det innebär att handskas med hästar kan ridskolan vara en givande mötesplats för ungdomar med svårigheter.
- Vi diskuterade vilka möjligheter till utveckling det finns, säger Kicki Ronnerberg Bäckman.

Friskvårdsfrågan fanns naturligtvis på också på agendan. Helena Bouveng är en av dem som motionerat i frågan och hon anser att ställa ridsporten och andra idrotter utanför reglerna om avdragsgill friskvård är ren diskriminering.
Partikamraten Cecilia Widegren har också arbetat hårt i frågan om idrotten och friskvård. Det var Cecilia Widegren som tog emot protestlistorna från ridsporten på Ericsson Globe och vidarebefordrade dem till Anders Borg för två år sedan.

Läs mer om Helena Bouveng 

Läs mer om Cecilia Widegren  

Läs mer om ridsporten inför valet

 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons