Ny studie om idrott och integration

2010-07-08

Idrotten har stor betydelse bland unga med invandrarbakgrund visar en ny studie. Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare Carina Sjöberg vill att fler av dessa ungdomar ska upptäcka ridskolan och ger ridssporten en hemläxa.

 

Här hittar du hela studien

Tjejer med invandrarbakgrund är de som lyser mest med sin frånvaro inom den organiserade idrotten visar en ny studie av Riksidrottsförbundet..
-Vår verksamhet  skulle kunna passa många av dessa tjejer men insteget till vår verksamhet är ofta det svåra  eftersom ridsport inte är en världsidrott som till exempel fotboll och basket,  säger Svenska Ridsporförbundets Generalsekreterare Carina Sjöberg.
-Den svenska ridskolan är faktisk världsunik och vi ska göra allt för att öppna den för ännu fler.

I Almedalen presenterade Riksidrottsförbundet en ny studie gjord av Statistiska Centralbyrån, som visar i vilken utsträckning ungdomar med utländsk bakgrund finns med i idrottsrörelsen jämfört med dem med svensk bakgrund. Studien visar att nästan hälften av ungdomarna mellan 13-20 år som har utländsk bakgrund är aktiva inom svensk idrott. Fotbollen toppar bland både tjejer och killar och basket är den idrott som attraherar fler ungdomar med invandrarbakgrund än svenska.  Ridsporten finns med bland populära idrotter men återfinns först på åttonde plats.

-Föreningsidrotten är världens bästa nätverk och har fundamental betydelse för många när det gäller att komma in i det svenska samhället underströk RF:s ordförande Karin Matsson Weijber.

Idrotten spelar en viktig roll bland både killarna och tjejerna i studien men tjejer med utländsk bakgrund är den grupp som i minst utsträckning är aktiv inom den organiserade idrotten. Skälet de uppger för att inte vara med är framför allt att de inte är intresserade, men också att det kostar för mycket.
-Vihar helt klart en hemläxa att göra här, säger Carina Sjöberg med anledning av studien.
-Många föreningar  gör redan en hel del för att locka fler unga med invandrarbakgrund, och Idrottslyftet har spelat en stor roll i detta arbete.
Just nu pågår en genomlysning av den svenska ridskolan inom Svenska Ridsportförbundet – Framtidens Ridskola.
- Det här blir ett naturligt medskick till projektgruppen, säegr Carina Sjöberg.

SCB har i sin enkätundersökning frågat 4000 ungdomar från hela landet  i åldern 13-20 år om och hur de är aktiva. Idrotten är den klart största organiserade fritidsaktiviteten, för såväl unga med utländsk som svensk bakgrund , jämfört med andra organiserade aktiviteter. Idrotten spelar också en stor och viktig roll i ungdomarnas liv.
Utländsk bakgrund: Enligt SCB:s definition är en individ som antingen är utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda.

 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons