Hur blir det med ridsport som friskvård?

2010-04-08

- År vi tillbaka där vi började eller rentav ett steg närmare en lösning? Svenska Ridsportförbundet vänder sig i ett brev till Skatteverkets nye generaldirektör Ingemar Hansson med frågan om ridsport som friskvård.

Enligt Skatteutskottet är friskvårdsfrågan för ridsport, och andra sporter som ställs utanför regelverket, en angelägenhet för Skatteverket.
- Betyder detta att frågan är stängd eller är det en öppning för en ny fördelaktigare tolkning av reglerna? undrar Svenska Ridsportförbundet i sitt brev.
Svenska Ridsportförbundet bjuder in Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson till en diskussion om ridsporten som avdragsgill friskvårdsförmån.

Ridsport är en av världens mest jämlika idrotter, en av Sveriges största idrotter tillika en av de största idrotterna för kvinnor och ungdomar, och Svenska Ridsportförbundet finner det märkligt att inte jämställas med andra idrotter.

Svenska Ridsportförbundet har under många år, ensamt såväl som tillsammans med Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet, drivit frågan om ridsport som avdragsgill friskvårdförmån. Frågan har diskuterats i olika forum men någon lösning har aldrig presenterats.
Friskvårdsfrågan har engagerat många. Bland annat ställde sig Riksidrottsmötet 2009 bakom en motion att driva frågan att alla idrotter ska behandlas lika, en namninsamling har överlämnats från ridsporten till finansministern och frågan diskuterades vid en hearing i riksdagen i våras.
Det kändes som det var på väg att lossna när riksdagen för två år sedan tog ett inriktningsbeslut att alla sporter ska omfattas av friskvårdsförmånen. Under Almedalsveckan förra året gav en av Skatteutskottets ledamöter löften om en förnyad diskussion kring det orättvisa regelverket.

För några veckor sedan sa Skatteutskottet sitt - att frågan främst är en angelägenhet för Skatteverket och att ingen intention finns från utskottet att föreslå ändringar i regelverket.
Därför bjuder Svenska Ridsportförbundet in Skatteverket till en diskussion.

Utdrag ur Skatteutskottets protokoll (pdf)

Läs mer om ridsportens viktiga frågor inför valet

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons