Ridsporten fick gehör hos Borg

2010-05-31

Det blir ingen moms på uthyrning av verksamhetslokaler. Det meddelade finansminister Anders Borg vid ett samtal med bland andra Svenska Ridsportförbundet och andra ideella organisationer på måndagen.

Finansdepartementet hade bjudit in företrädare för idrotten och andra ideella föreningar till ett samtal om de ändrade skatteregler som föreslagits, bland annat ett förslag om moms på uthyrning av verksamhetslokaler, som till exempel ridanläggningar som hyrs ut till en förening.
Idrotten representerades av RF och tre specialförbund; ridsport, fotboll och ishockey. Det är också de specialförbund som tillsammans med RF valts att svara på remissen angående skatteförslagen. Kicki Ronnerberg Bäckman representerade Svenska Ridsportförbundet på träffen på finansdepartementet. Totalt var 28 organisationer inbjudna, förutom idrotten bland andra Röda Korset, Rädda Barnen, folkbildningsförbundet och kyrkan.
Förslaget om moms på uthyrning av verksamhetslokaler har ingen bakgrund i några EU-regler och Anders Borg var väldigt tydlig med att inte införa det.
Sverige kommer att lämna en ansökan till EU om att omsättningsgränsen när det gäller momsbefrielse för ideella sektorn. Nuvarande förslag säger 250 000 kronor. De närvarande organisationerna bjöds in att komma med ett förslag på rimlig nivå.

Så här skriver RF i ett pressmeddelande 2010-06-01
Föreningsskatten stoppad men hotet inte undanröjt
 
Regeringen tänker inte gå vidare med förslaget att införa hyresmoms för det ideella föreningslivet, och tänker heller inte ändra regler som skulle innebära att föreningarna till skillnad från idag behöver betala skatt på försäljning och lotterier. Med de beskeden ville finansminister Anders Borg, lugna företrädare för Föreningssverige som han bjudit in till ett samtal. Och fighten om momsreglerna i Bryssel, där EU kräver att Sveriges föreningar börjar betala moms har bara börjat.
– Att vi blivit inbjudna till den här dialogen är mycket bra. Det visar att finansdepartementet lyssnat på föreningarnas reaktioner på utredningsförslagen, som skulle påverka dem mycket negativt om de blir verklighet, sade Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber efter dagens samtal.

De två statliga utredningarna om nya moms- och skatteregler riskerar att öka kostnaderna för idrottsföreningarna och göra kassörernas administration krångligare och mer omfattande. Reaktionerna från föreningarna har varit mycket kritiska. Många har engagerat sig och uttryckt sin oro till Riksidrottsförbundet och på Facebook-gruppen ”Rädda min idrott”.

Under dagens samtal betonade Anders Borg att svenskt föreningsliv är mycket viktigt för samhället, och att han inte vill försämra villkoren för det. Därför slopar regeringen förslaget att införa hyresmoms för ideella föreningar. Även förslaget att ändra dagens skatteregler som innebär att ideell verksamhet slipper betala skatt på exempelvis försäljning och lotteriverksamhet läggs på is.

– Det är givetvis positivt att föreningarna slipper betala moms på anläggningar och lokaler även i framtiden. Och att förslaget om att beskatta dem inte blir verklighet. Men alla ideella föreningskassörer ute i landet behöver fortfarande enklare, tydligare och modernare skatteregler och vi hoppas att regeringen fortsätter att arbeta för att nå dit, sade Karin Mattsson Weijber.

Anders Borg berättade också att regeringen arbetar för att få ett undantag för Sverige i EU-kommissionen, för det direktiv som innebär att ideella föreningar måste betala moms. Utredningen föreslår en gräns på 250 000 kronor i årsinkomst innan en förening måste börja betala moms.  Ett belopp som Anders Borg vill höja. Men var den gränsen ska gå är fortfarande oklart.

– Om vi drar upp gränsen alldeles för mycket kan EU uppfatta det som att vi vill undanta hela ideella den ideella sektorn och då får vi problem. Vi har bett företrädarna för Föreningssverige att hjälpa oss hitta en nivå som vi kan ta fram ett förslag utifrån, sade Anders Borg.

– Vi ska hjälpa regeringen på alla sätt vi kan i deras dialog med EU. De svenska politiker som vi träffade i Bryssel för två veckor sedan var tydliga med att engagemanget och opinionen från Sverige har varit och är fortsatt viktig. Och att vi även ska ta kontakt med andra EU-länder för att få stöd i frågan, säger Karin Mattsson Weijber.

 

 


 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons