Namnbyte

Känns ridklubbens namn föråldrat, speglar det inte längre verksamheten eller känns det helt enkelt inte förankrat hos medlemmarna? Här hittar du information om hur man går tillväga för att byta namn på föreningen. 

Det finns vissa regler som gäller för namn på föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet och som därmed ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Här följer RF:s riktlinjer:

”Namn på idrottsförening bör inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller regionalorganisation. Namnet bör inte innehålla ordet ”sektion” då detta vanligtvis är beteckning på en underavdelning inom en förening. Inte heller bör ”allians” ingå i idrottsföreningens namn eftersom detta oftast är en beteckning på en lokal sammanslutning av föreningar.

Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening det vill säga ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey” etc. Således godkännes inte t.ex. ”Bollsta Basket” men däremot ”Bollsta Basketbollklubb”. Namnet bör inte vara av den beskaffenhet att det väcker löje, anstöt eller obehag.

SF ska före beslut om medlemskap hos RF kontrollera namnets lämplighet ur förväxlingssynpunkt.”

Vidare gäller enligt §1 RFs stadgar även att ” Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening”.

När det nya namnet är prövat mot ovanstående ska det godkännas av föreningens medlemmar. Detta sker på årsmöte eller allmänt medlemsmöte. Ansökan om namnändring sker digitalt i IdrottOnline.

Kom ihåg att även föreningens stadgar ska uppdateras med det nya namnet.

Har du frågor eller funderingar kontakta Mia Thun, telefon: 0220-45602 eller e-post maria.thun@ridsport.se


Senast uppdaterad: 2019-08-13
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons