LOK-stöd

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.

  • Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF), till exempel Svenska Ridsportförbundet, anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, maximalt 30 deltagare per sammankomst.
  • Ansökan om LOK - stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
  • En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas in i original.

Läs mer om LOK-stöd på RF:s hemsida 

HÄR kan du se instruktionsfilmer om LOK-stödet


Senast uppdaterad: 2015-01-14
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons