Att känna igenom hästens ben ingår i den dagliga visiteringen.
FOTO: Mikael Sjöberg

Visitera - reagera - agera!


Hästen ska visiteras varje dag, oavsett om den ska ridas eller inte. Med visitation kontrollerar du hästens hälsotillstånd. 

Genom att alltid vara observant när du umgås med hästen, lär du dig snart hur den brukar se ut och bete sig. När du lärt känna hästen kan du snabbt upptäcka om något inte står rätt till med den.

Ett bra tillfälle att visitera sin häst är i samband med den dagliga rykten. Det du bör kontrollera är:

  • Andning och puls - en häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten, vilopulsen är normalt mellan 28-40 slag per minut.

  • Slemhinnorna - Rinner det ur ögon eller näsborrar? Slemhinnor i mun och ögon ska NORMALT vara svagt laxrosa i färgen

  • Kroppshållning

  • Öronspel, ögonen - ser hästen onormalt hängig ut? Ta tempen. Kroppstemperaturen kan variera mellan olika hästar men normalt ligger den mellan 37,2 till 38, 2 grader.

  • Sår, värme i hud, svullnader. Hur ser det ut där sadeln ligger? Finns det några trycksår eller skav efter sadeln? Kontrollera även där sadelgjorden sitter. På sommaren när det är varmt och svettigt ute kan det bli veck i huden som utvecklas till skavsår. Känn även efter där huvudlaget sitter. Det får inte finnas små sår eller blivande skavsår under tränset.  

  • Hovbeslag - sitter alla skor på?

  • Krubbskick - har hästen ätit upp sitt kraftfoder?

  • Urin och träck - hur ser det ut i boxen?

  • Är hästens ben torra och belastar den alla fyra benen lika mycket? Känner du värme någonstans på benen och det är mer uttalat på ett eller ett par ben kan det vara tecken på att hästen är överansträngd eller att den har vrickat sig. Att kyla benen är en bra början, kallt rinnande vatten fungerar bra. Stå inte på knä när du visiterar hästens ben, böj dig istället eller sitt på huk.

  • Palpera - känn igenom hästens muskler. Varken muskler eller ryggen ska ömma vid lätt tryck.

En häst som känner smärta kan orsaka olyckor. Hittar du något som avviker från det normala, då måste du reagera.


Senast uppdaterad: 2017-04-11

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons