Betsling


En häst som går lös i en box ska bindas upp, innan den sadlas. En häst som står i spilta eller som står uppbunden på stallgången ska sadlas innan den tränsas.

Börja alltid med att lägga tyglarna över hästens hals. Därefter tar du loss grimman och spänner den runt hästens hals, så att hästen inte kan smita undan tränsningen. Sedan är det dags att tränsa precis som vanligt. Kolla att man och pannlugg ligger rätt och inte skaver mot hästens hårrem.

Ta av grimman när allt är klart och häng den på en plats där hästen inte kan fastna i den. Ta tyglarna och vänd hästen i spiltan eller boxen. Ta ut svängen när du leder ut hästen från spiltan/boxen så att hästen inte fastnar med sadeln i dörröppningen eller skrapar sig mot kanten. När du ska ta av hästen tränset/huvudlaget håller du med din vänstra hand om nosryggen ända till dess att hästen har släppt bettet.

Du vet väl att en häst som känner obehag kan orsaka olyckor. Därför bör du ha kontrollerat följande i utrustningen, innan du sitter upp på hästen:

  • Sadeln ska ligga korrekt, vojlocken vara ren och ligga slätt under sadeln.

  • Huvudlaget ska vara rätt avpassat.

  • Alla stroppar i munderingen ska sitta i sina söljor.

  • Inga sömmar får vara trasiga på utrustningen.

  • Stigbyglarna ska vara av lagom storlek, det vill säga två centimeter större än skosulans bredaste del.

  • Stigbygeln ska vara utrustad med en fotplatta, för att förhindra att du halkar ur den.

  • Är det halt underlag ute ska du ha broddar/hakar i hovbeslagen när du rider. Att skruva i gräsbrodd före träning och tävling på gräsunderlag ger både säkrare ridning och en trygg häst som presterar bättre.


Hur du leder hästen

Du ska normalt ta tygeln över halsen på hästen, undantag är om din häst har martingal med löpande ringar. Du går på hästens vänstra sida, med din högerhand håller du i tyglarna nära bettringarna och tygeländen håller du i din vänstra hand.


Senast uppdaterad: 2009-02-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons