RESPEKT! Värdegrund

Svenska Ridsportförbundets värdegrund

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö.

Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar

Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar

Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje

Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans

Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

 

Svenska Ridsportförbundets strategi 2025

För att ridsporten även i framtiden ska vara attraktiv, relevant samt en stark och självklar del av både idrotten och samhället har Svenska Ridsportförbundet tagit fram en strategi, Ridsport 2025. I den kan ni också läsa mer om värdegrunden. http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_68387/cf_559/Ridsport2025webb.PDF

 

Respekt! – för häst och människa

En värdegrund är en vägledning för hur vi vill att vi ska bemöta varandra, hästen och vår omgivning. Den är ett viktigt kitt för att ”binda ihop” en verksamhet, för att tydliggöra gemensamma värderingar och skapa ett gemensamt förhållningssätt inom föreningen. Dessutom är det ett krav för att bli en kvalitetsmärkt ridskola.

-För att kunna utvecklas som ryttare är det viktigt att både häst och människa mår bra. Det är särskilt viktigt att vi skapar en trygg miljö för våra unga ryttare och att vi vågar säga ifrån och agera när det inte är så, säger Maria Sånesson, kanslichef på Skånes Ridsportförbund.

-Ett aktivt värdegrundsarbete är avgörande för att kunna skapa en trygg miljö och för att förebygga och ha beredskap om något skulle inträffa som innebär att ryttare och häst inte respekteras, säger hon.

Under 2017–2018 genomför Skånes Ridsportförbund en särskild satsning för att inspirera och stödja föreningarna i sitt värdegrundsarbete. Genom Respekt! steg 1 och 2 har ett tiotal föreningar fått möjlighet att konkret arbeta vidare med föreningens värdegrund och hur man kan hålla den levande. Ni kan ta del av några av föreningarnas arbete här på hemsidan.

Erbjudande

För er som inte haft möjlighet att delta i steg 1 och 2 erbjuder Skånes Ridsportförbund en gratis Kick-off på hemmaplan där ni kan välja fokus för träffen utifrån var ni befinner er i er förening.

Hör av er till kansliet så lägger vi upp en träff utifrån era behov och önskemål. 

Ni kan också få stöd från er konsulent från Skåneidrotten att ta fram värdeord och en handlingsplan för att hålla värdegrunden levande i den dagliga verksamheten.

http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Personal

 

Inspireras av andra föreningar

Här kan ni läsa mer om hur några av våra föreningar har arbetat med värdegrunden i sin förening.

Om ni redan har ett aktivt värdegrundsarbete – hör av er! Vi vill gärna ta del av era erfarenheter och sprida dem vidare som inspiration till andra föreningar!


Senast uppdaterad: 2018-09-13

Sponsorer

Annons