Ridsport för Alla

Skånes Ridsportförbund driver projektet Hästkraft utan gränser med stöd från SkåneIdrotten. Projektet syftar till ökad inkludering inom våra ridklubbar med särskilt fokus på nyanlända och asylsökande barn, ungdomar och vuxna genom att erbjuda inspiration, motivation, stöd och praktisk hjälp för att komma i gång med ett varaktigt inkluderings- och mångfalds-arbete.

Skånes Ridsportförbund har arbetat med ett antal pilotföreningar och samlat in erfarenheter från föreningar som bedriver ett aktivt inkluderings- och mångfalds-arbete med särskilt fokus på nyanlända barn, ungdomar och vuxna.

Viarps Kör och Ridklubb är en av pilotföreningarna och har gjort en film om sitt arbete.

 

Att vara en förening öppen för alla handlar också om ett aktivt värdegrundsarbete. Skånes Ridsportförbund har därför gjort en särskild satsning för att stödja våra föreningar i sitt värdegrundsarbete Respekt! – För häst och människa.

På dessa sidor kan ni läsa mer om hur andra föreningar utvecklat sin verksamhet vad gäller inkludering och mångfald. Ni kan också läsa om hur ni kan söka stöd för att komma igång med ett inkluderings- och mångfalds-arbete.

För att lära mer om hur ridsporten kan arbeta för ökad inkludering, gav Svenska Ridsportförbundet idrottsprofessor Susanna Hedenborg och doktoranden Anna Maria Hellborg uppdraget att analysera tidigare integrationssatsningar inom ridsporten. En sammanställning av arbetet finns i rapporten, En ridsport för alla - rapport om ridsport och integration i samarbete med Malmö högskola.


Senast uppdaterad: 2018-04-26

Sponsorer

Annons