Kvalitétsmärkning

Framtidens ridskola säkrar kvalitén

Vi arbetar för hög kvalité i vår ridskoleverksamhet. 2014 infördes ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning. Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. 

Genom distriktens besöksverksamhet har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor. Både  hästhållning, anläggningar och verksamheten synas i sömmarna.

En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med 2016. Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Sedan kommer samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts.

  Medlemsskylt-2014Läs mer - Medlemsförening

Kvalitetsskylt-2014Läs mer - Kvalitetsmärkt ridskola

 

     
Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.


Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtidsfrågor har två olika checklistor tagits fram, som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete:

Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor kan föreningen använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning. 

Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan är till för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Läs även:

 

Tidigare skyltar som används fram till 2013.

  • GODKÄND ANLÄGGNNGAnge alt-text här.
  • RIDSKOLA - Tilläggsskylt till Godkänd anläggning - att det finns utbildad personal.Ange alt-text här.
  • UTBILDAD PERSONAL - För ridskola med utbildad personal, som inte uppfyller kraven för godkänd anläggning.Ange alt-text här.

Med plaketten medföljer en inplastad skylt som talar om vad plaketten står för. Distriktens besöksgrupp står för besiktning och godkännande av anläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll som finns hos SvRF. Besiktningen ska ske minst vartannat år.


Senast uppdaterad: 2017-08-23

Sponsorer

Annons