GDPR - Vad är det?

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla den 25 maj omfattar även föreningsverksamhet. Varje förening behöver utse en person som ansvarar för en kartläggning över hur föreningen hanterar personuppgifter. RF har tagit fram en arbetsbok, checklistor och mallar som stöd.

Föreningar behandlar en stor mängd personuppgifter inom idrottsrörelsen. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och ställer nya krav på idrottsrörelsen.

För att föreningar enklare ska kunna följa dessa nya krav har Riksidrottsförbundet tagit fram riktlinjer för idrottsspecifika behandlingar av personuppgifter. De berör områden kring till exempel medlemskap, tävling och licenshantering. Riktlinjerna har samlats i en uppförandekod (pdf) som gäller för hela idrottsrörelsen.

Börja med att utse en ansvarig person som ska driva arbetat framåt.

Sex punkter att börja med för dig som är GDPR-ansvarig:

  • Läs på om personuppgifter på Riksidrottsförbundets hemsida.
  • Identifiera vilka personer som behöver veta mer om GDPR.
  • Gå tillsammans en utbildning som SISU Idrottsutbildarna erbjuder.
  • Kolla upp vad ditt förbund säger om just din idrott och GDPR.
  • Kartlägg all hantering ni har av personuppgifter.
  • Ta fram en rutin kring hur ni arbetar med personuppgifter.

SISU Idrottsutbildarna kommer att hålla kurser om personuppgiftshantering för föreningar, kontakta ditt SISU-distrikt för mer information.

IdrottOnline – Utökad funktionalitet på ”Min sida”

Som medlem i en förening som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil - "Min sida". På Min sida kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men efter den 25 maj kommer du också att kunna få mer information om hur dina uppgifter behandlas. Vänd dig till din förening om du saknar inloggningsuppgifter.

Läs mer om GDPR och IdrottOnline här

Vill du veta mer?
Datainspektionen – frågor och svar om EU:s dataskyddsreform


Senast uppdaterad: 2019-06-03

Sponsorer

Annons