Pay and jump, ride och träningar

2016-04-04

Nu kan föreningarna lägga in sina egna pay and jump, ride och träningar.

Regler för att publicera på denna sida:

Träningarna ska vara öppna för alla föreningar.

Pay and jump, ride ska man utgå efter de riktlinjer distriktet har satt upp. Se här