Sportörning

Vid sportkörning tävlar man i enbet, par eller fyrspann, det vill säga en, två eller fyra hästar framför vagnen. Minst en medarbetare sitter med på vagnen, så kallad groom. Tävlingen genomförs i tre delmoment: dressyr, maraton och precision. Resultatet slås samman för alla tre moment. Grundtanken är att tävlingen genomförs under tre dagar, en dag per moment. Man börjar alltid med dressyr och måste bli godkänd där för att gå vidare till maraton. Sista dagen körs precision, ett för tävling väl förberett ekipage klarar det trots maraton dagen innan.

Det förekommer även tävlingar där man minskar antalet tävlingsdagar genom att endast ta med två eller ett moment.

I momentet Dressyr visar ekipaget gångarter, tempon, halter och ryggning. Precis som i den uppsuttna dressyren ökar svårighetsgraden med klasserna. Man bedömer hästarnas harmoni, smidighet, ställning i rörelserna och om de har regelbundna gångarter. Domarna bedömer också kuskens ställning på kuskbocken, noggrannhet, allmänna hantering av hästen/hästarna och presentationen av ekipaget. Kör man med mer än en häst bedöms hästarna som en helhet. I programmet bedöms dom olika momenten och ekipaget kan få högst 10 poäng på varje moment.

Körtävlingens styrkeprov är maraton. Kuskarna kör med speciella vagnar och extra tåliga selar eftersom momentet till viss del sker i terrängen. Först kör ekipaget en uthållighetssträcka i trav och en i skritt med ett angivet tempo på dom olika sträckorna. Olika tempon för ponny och häst. Efter det är det vilopaus i 10 min i högre klasser kontrolleras hästarnas puls, temp och andning. Detta för att se att hästarna mår bra. Sista sträckan varierar mellan 5 - 8 km beroende på klass och det är ett hinder per km. Här sätts kusk och häst på prov. Sträckan ska köras på en förutbestämd tid men i hindret gäller det att köra så fort som möjligt. Man kör efter bokstäver från A - F i varje hinder och ska alltid ha vit skylt på vänster sida när man passerar porten. Groomen bak på vagnen agerar burkslav och hjälper till med att hålla vagnen på rätt köl så att den inte välter. All tid på sträckor och i hindren räknas om till straffpoäng. Det blir straffpoäng om kusken kör in i portarna i fel ordning, kör baklänges i en port, kusken ramlar av, tappar sin groom eller ekipaget välter.

Vid precisionsmomentet används samma sele och vagn som i dressyren. Ekipaget kör en bana med portar. Sträckan är mellan 500-800 m och portarna som är upp till cirka 20 enkel- eller kombinationsportar av koner har en vätskefylld boll på toppen. Om en boll ramlar ner utdelas straffpoäng. I de lätta klasserna står konerna med vagnens mellanrum + 35 - 30 cm, i medelsvår och svår klass är mellanrummet vagnens bredd + 25 cm. Om bollen faller till marken ges 3 straffpoäng. Körs banan fel väg, om vagnen välter eller vid otillåten hjälp utesluts ekipaget från precisionsmomentet. 

Totalvinnare är det ekipage som får lägst sammanslagna straffpoäng i dom olika momenten. 

Var kan jag träna?

Fler och fler upptäcker glädjen i att köra sin häst, oavsett om det är i hobby eller tävlingssyfte.
Intresset för körning har under sista åren ökat starkt, det anordnas olika aktiviteter så som event och träningar i länet.


Inom Distrikt Västmanland finns klubbar med aktiva körsektioner.
Salaortens Ryttarförening  www.sorf.nu
Drive & Ride Mälardalen  www.driveandride.se
Kontakta ovanstående klubbar om du är intresserad av att veta mer om träningar tävlingar mm. Träningarna är öppna för alla oavsett klubbtillhörighet.

Önskar alla ett härligt kör år med många roliga stunder bakom häst och vagn!
Sylvia Meissl Johansson, Grenledare Körning Västmanland
sylvia@form-dekor.se   /  070-728 40 57

 


Senast uppdaterad: 2018-08-10

Tävling

Du vet väl att distriktet arrangerar intressanta kurser och utbildningar! Missa inte att anmäla dig!

Läs mer

Sponsorer

Annons