Hoppning

Du kan tävla i banhoppning i klasser från 0,90 till 1,60 meter.
Banbyggaren kan inom den tillåtna maxgränserna för höjd och längd variera banans tekniska svårighetsgrad beroende vilken svårighetsgrad tävlingen har. På en lokal tävling bör det vara enklare då det kanske är flera debuterande ekipage medan det på en nationell tävling kan vara mer tekniskt då det i stället kan krävas mer av de startande.

Ponnyer tävlar i olika kategorier beroende på mankhöjd. Den högsta kategorin D, som är max 148 cm i mankhöjd, tävlar i klasser från Lätt D 0,80 m till Svår 1,35 m. För lägre kategorier är det lägre hinder i respektive klass på både höjden och längden.

Genom att variera hur hindren står i förhållande till varandra längs banan, på vilket avstånd och hur olika hindertyper kombineras, kan banans svårighetsgrad höjas eller sänkas, utan att hinderhöjder eller längd på hindren förändras.

Rättuppstående hinder är enkla plank eller vanliga bommar. Dit räknas också murar. Oxern och trippelbarren är så kallade längdhinder, med bommar både i hindrets fram- och bakkant. Här krävs att hästen sträcker på sig - länger sig - för att hoppa felfritt över.

Läs mer om hoppning på Svenska ridsportförbundets hemsida -->

Västmanlands grenledare heter: Mia Pettersson


Senast uppdaterad: 2018-08-10

Tävling

Du vet väl att distriktet arrangerar intressanta kurser och utbildningar! Missa inte att anmäla dig!

Läs mer

Sponsorer

Annons