Besöksverksamhet

Besöksverksamheten kan delas in i tre olika delar

1. Besöksgruppen
Gör besök på distriktets ridskolor med 3 års intervaller. Gruppen är "handplockad" på grund av sina kunskaper och erfarenheter. 
Besöksgruppen följer ett besöksprotokoll, som ridskolan får i förväg. 
Besöksgruppen gör även en första bedömning av nya föreningar som vill gå med i SvRF.

2. Besök tillsammans med SISU
Vi träffar föreningen och går igenom vilket utbud som finns idag och ser över vad de kan få hjälp med. Vi har valt att kalla dessa besök för "En timme med ridsporten". Vi har även med oss en massa gratismaterial och samtalar kring dessa.

3. Besök efter efterfrågan
Om föreningen behöver råd/stöd/hjälp med något så kommer vi ut och gör det vi kan för att underlätta. Det kan vara inom föreningen eller mellan föreningen och tredje part.

Bra material/sidor att ha koll på

Besöksprotokoll
Egen tillsyn
, hästhållning med kvalitet
Idrottsanläggningar - checklista
Ridbaneunderlag - en guide
Personlig skyddsutrustning - konsumentverket
Brandskyddsföreningen


Senast uppdaterad: 2018-08-13

Utbildning

IMG_20160917_093059 (1)

Läs mer

Sponsorer

Annons