Välkommen till Projekt 2018 - Värdefull Ridsport

2017-11-14

Värdefull Ridsport en resa mot Strategi 2025

Välkommen till framtidens ridsport!

En resa som vi, Västmanlands och Södermanlands Ridsportförbund, Sörmlandsidrotten, SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund tillsammans med alla ridsportföreningar i Södermanland och Västmanland som vill, startar under år 2018 med sikte mot strategi 2025 och vidare. En resa där två personer från er förening som verkligen brinner för utveckling och får saker att hända blir ambassadörer för både projektet och i/tillbaka till er förening. Gärna nya personer som inte deltagit i våra tidigare projekt. Är det du? Vet du vem det är? 

Viktiga datum!
Träff 1 10 Mars
Träff 2 21 April 
Resa London 12-15 September
Träff 4 20-21 Oktober 
Träff på föreningen November/December


Resa 1. Ett stärkt Ledarskap – Utveckla ledarrollen i föreningen och för hästen 10 mars 
Uppstart. Namn och förening. Syfte, mål, mätpunkter under projektet
Världens bästa ledare 
Kommunikation och konflikthantering
Djurskydd
Avslut med att se över ledstjärnorna och hemläxa att välja ut två av stjärnorna att arbeta med hemma på föreningen  #världefullridsport2025

Dessa ledstjärnor kan vi bocka av med detta seminarium:
* Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
* Jag behandlar alla hästar med respekt
* Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
* Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen
* Jag visar respekt för alla människor
* Jag bekräftar och berömmer andra
* Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
* Jag är en god förebild för ridsporten
*Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Resa 2. En ny syn på träning och tävling – Tävla och träna med hjärta och hjärna 21 april
Träningslära - Ryttare är idrottare
Coaching, mental träning  
Världens bästa idrottsförälder
Förbundets nya syn på träning och tävling inom ridsporten

Avslut med att se över ledstjärnorna och hemläxa att välja ut två av stjärnorna och arbeta med hemma på föreningen  #världefullridsport2025

Dessa ledstjärnor kan vi bocka av med detta seminarium:
* Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
* Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
* Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen
* Jag visar respekt för alla människor Jag bekräftar och berömmer andra
* Jag är en god förebild för ridsporten
* Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

RESA 3. London.
Den moderna föreningen engagerar
Resa London, tanke 12-15 september
Ett studiebesök till London.
Förhoppning besök:
The Ebony Horse Club http://www.bbc.com/news/in-pictures-38333098
(Vauxhall City Farm) https://vauxhallcityfarm.org/riding)

Resa 4. Inkluderande idrott för alla/Jämställdhet för en framgångsrik idrott
20-21 oktober

Efter resan - Erfarenhetsutbyte, återkoppling, nutid och framtid
Den moderna föreningen engagerar. 
Trygga idrottsmiljöer
Värdskap
Sociala medier
Jämställdhet
Paratävling på er förening
Idéverkstad och tack

Avslut Att arrangera en träff hemma där ni bjuder in fler från er förening och berättar om projektet och vad ni tänker i framtiden.

Dessa ledstjärnor kan vi bocka av med detta samarium:
* Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden * Jag behandlar alla hästar med respekt
* Jag visar respekt för alla människor
* Jag bekräftar och berömmer andra
* Jag är en god förebild för ridsporten
* Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.
 

Resa 5. Hemma i vår förening
Den moderna föreningen engagerar
Under november-december 2018

Samtliga deltagande föreningar arrangerar en träff hemma där de bjuder in fler från föreningen och berättar om projektet och vad tankar kring framtiden.
Vi tar fram basunderlag och stjärnor från alla resor. 
Visa alla hur: Via sin Instagram #världefullridsport2025

Övrigt!

Kriterier för uttagning:
Två personer från deltagande föreningar som är ambassadörer (över 18 år). Ska vara de som vill och får saker att hända i sin förening och brinner för utveckling. Personerna ska vara tillgängliga de datumen som är satta.

Egen insats från föreningen: 2000 kr per person.

Alla måste ha/skapa en Instagramsida om ni inte redan har en. Använda #världefullridsport2025 till allt under projektet så att alla som vill kan följa vår resa.

Anmäl er HÄR nu! Sista anmälningsdag 11 December. Ni anmäler max två personer/förening som är med på hela projektet från start till slut. 

Inbjudan som PDF

Frågor? Kontakta kansliet på vastmanland@ridsport.se

Utbildning

IMG_20160917_093059 (1)

Läs mer

Sponsorer

Annons