FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Ledarkurs för vuxna

Ledarkurs för vuxna, VULK är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Mellan stegen delas hemuppgifter ut.

Mål med kursen:

  • Att stärka och förbättra rollen som ledare
  • Att få insikt i Svenska ridsportförbundets tankar om gott ledarskap 
  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare.
  • Att ge deltagarna förutsättningar sör att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten på klubben.
  • Att utveckla en god hästhållning/horsemanship

 

Ålder: Minimiålder 20 år

 

Idrottslyftet:

Föreningen har möjlighet att söka Idrottslyft för VULK.Utbildningen beviljas i möjligaste mån med en schablon på max 3 000 kr/deltagare till max 10 deltagare.

 

  

 

  


Senast uppdaterad: 2019-07-10
basutbildningen ny

Basutbildning för ledare

Läs mer
ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

Läs mer
Verktygslåda

Verktygslåda

aaa

Sponsorer

Annons