Vänersborg

sex stycken ryttare vilka var:
Sara Dikelius –Gun`s Darling
Annika Karlsson – Herkules
Birgitta Dikelius – Dixi
Peter Eriksson – Sune
Sussi Rahm – Mia
Sofia Johansson – Kadeli

Ritten gick över stock och sten, men inte hästar kom i sken.

med vänliga Hälsningar
Vänersborgs Ryttarförening
Jan Johansson, ord.f


Senast uppdaterad: 2015-01-09

Sponsorer

Annons