Sjuhärad

Lördagen den 13 Augusti mottog Jan-Erik och Camilla Eriksson, för sjuhöradskuskarna, budkavlen vid Hedareds stavkyrka av två ryttarinnor från Bork. Söndagen den 14 augusti vidarebefordrade Jan Ekelund och Jan-Erik Eriksson  budkavlen till östra Hunghults stallklubb. Sjuhäradskuskarna är en relativt nystartad klubb med medlemmar från hela sjuhäradsbyggden. Vi sysslar med inkörning och vidareutbildning av hästar och kunskap. Klubben har även tävlingsverksamhet i olika grenar inom körsporten. Vi har även anordnat uppvisningar, veteranrallyn och utflykter. 


Senast uppdaterad: 2014-12-17

Sponsorer

Annons