Kaka och Borås

De fyra kurirerna från Kakas ridklubb är
Maria Blom- Lina
Malin Ferhm –Therese
Marie Nilsson- Donna
Lena Ljung –Nozette

Kakas Ridklubb Marie Nilsson
Sekreterare  

Borås Ridhus…
har sett ut på många sätt genom tiderna. Det första byggdes invid nuvarande Teknis på 1880-talet. I 70 år tjänade detta, med åren allt mer gistande, ridhus att vara centrum för dåtidens hästvänner. Ridsporten var på den tiden en liten och ytterst exklusiv sport, som utövades av välbärgade Boråsare och Officerare.
1949 brann detta gamla ridhus en sommarnatt. Alla hästar utom en brann inne. Detta var för ridningen en ytterst tragisk händelse, men som alltid tidigare ställde reglementet upp och hjälpte till. Vi fick hyra några baracker av I15 och kunde på så vis fortsätta rida.
Efter fyra års sparande, tiggande och planerande kunde vårt nuvarande ridhus invigas. En av anledningarna att det tog fyra år var att det ansågs olämpligt och störande att ridhuset låg jämte kyrkogården.
Den förste arrendatorn var Karl-Åke Hultberg, som hade deltagis i Olympiaden 1948, 22 hästar stod i stallet och lektionspriset var 3,50. Varje hästsköate skötte 10 hästar, men då bör också nämnas att noggrann rykt ingick i arbetet, liksom puts av mundering. Då en privathästägare skulle rida ringde man till stallet och bad sin hästsskötare sadla hästen och leda ut den på gården. Där kunde han få stå och invänta både länge och väl innan ryttaren behagade att infinna sig.
Inför Olympiaden 1956 låg hela olymplaget i hoppning i Borås i och tränade under Hultbergs ledning i vårt för den tiden, stora eleganta hus.
Karl-Erik Nilsson efterträdade Hultberg hösten 1955 som chef för ridhuset, och under 15 å utvecklade Karl-Erik ridningen i Borås till en ledande position. Men det var inte bara tävlingsridningen som omhuldades utan även jakt- och sällskapsridning. Varje år reds minst 4 jakter och varje söndag ordnades 2-timmars uteritter med så gott som alla hästar i stallet.
1970 började Per Hjeerthèn och Cajsa Silferswärd att basa för ridhuset vilket de lyckades väl med under 6 år.
Härefter vidtog en 5årsperiod under Ted Nätterqvists chefskap, som innebar många nya idéer och utveckling för vårt ridhus.
Karl-Erik återkom som chef 1981 till de flesta ryttares stora glädje, och situationen som vi idag har här i Borås är verkligen stimmulerande. En stor och välskött ridhusanläggning, goda tävlingsmöjligheter, en nära och vacker ridterräng och sist men inte minst, en god och positiv andra.  


Senast uppdaterad: 2014-12-17

Sponsorer

Annons