Älvängen

Ridfrämjandet fyller 40 år, Budkavle genom Sverige
Den 10 juni startade budkavlen i Ridfrämjandets tjugo distrikt och skall vandra mellan klubbarna. Budkavlen består av ett skinn i form av distriktets gränser. Dessa 20 skinn bildar sedan en Sverigekarta där ingen vit fläck kommer att finnas.
Budkavlen färdas mestadels till häst eller häst och vagn. Slutmålet blir Strömsholms lördagen dem 3 sep, där samtliga budkavlar fogas samman till en stor Sverigekarta.
Den 10 juni startade budkavlen genom ord.f Bo Pettersson, sedan tog Markernas Rid och Körklubb över och i söndags nådde budkavlen överlämnas vid Forsvallen där Nygårds Ryttarsällskap fört budkavlen från lilla Edet. Nu överlämnades budkavlen till Ale Vagn och körsällskap som vidarebefordrade kavlen till Östergårds Stallklubb som stod vid gamla hotellet i Älvängen och väntade. Nödinge ryttarsällskap och Ale Jennylunds Ridklubb skall föra kavlen vidare till Stålebo Ridklubb. Till slut  skall den alltså nå Strömsholm lördagen den 3:e sept.
Såhär lyder budkavlens budskap som uppläses vid varje överlämnande. Denna budkavle har vandrat mellan distriktets alla ridklubbar och överlämnas nu för vidare transport till Strömsholmridningens högborg. Budkavlens budskap –HÄSTAR- GEMENSKAP –KUNSKAP står för ridfrämjandets idé och verksamhet. 170 000 medlemmar sprider budskapet i landet och arbetar för ett vänligt hästsverige, där alla med hästintresse skall kunna trivas. Ridfrämjandet arbetar för ett säkert hästsverige. Utbildar och informerar i säkerhetsfrågor. Ridfrämjandet utbildar landets ridinstruktörer på Strömsholm och utbildar också funktionärer på olika nivåer. Ridfrämjandets breda verksamhet gör att ridningen är tillgänglig för alla. Av ridfrämjandets 170 000 medlemmar är 75 % barn och ungdomar. Ridfrämjandet är basen för ridningen, som fritidsalternativ. Den moderna människan lägger allt större vikt vid kvalitén på fritiden. Familjens sammanhållning och gemensamma intresse är viktigt. Ridning är ett bra alternativ för hela familjen. Alla kan rida oavsett ålder, kön, handikapp. Och många gör det! Ridfrämjandets Jubileum når sin höjdpunkt på Strömsholm den 3:e september. Följ med budkavlens Kurir och bevittna hur tjugo budkavlar sammanfogas till en stor Sverigekarta. Ingen vit fläck kommer att finnas på den.

 

Älvängen den 19 juni 1988. Ale vagn och körsällskap har idag mottagit budkaveln från Nygårds ryttarsällskap. Den fördes till oss av Therese Wadsteth som körde ponnyn Agat. AUKS mötte med ekipaget med Erik och Birgit Jönsson med ???????? och safir. Gert Jörgensen med Steinar och Karita Billros med Bambi. Vi lämnade i vår tur över till Östgårds Stallklubb.
Älvängen 880619
Ale vagn och körsällskap 


Senast uppdaterad: 2015-01-09

Sponsorer

Annons