Distriktsårsmöte 2020

2020-01-13

Föreningar anslutna till Västergötlands Ridsportförbund inbjuds härmed att nominera personer till styrelsen, sektioner och revisorer inför distriktsårsmötet 2020 som hålls sista helgen i mars. Då sker val av styrelse, sektioner, revisorer och valberedning.

Det är viktigt att varje förening tänker igenom frågan och bidrar med kandidater så att Västergötlands Ridsportförbund får en styrelse utifrån föreningarnas önskemål. En styrelse som med sin sammansättning och geografiska spridning representerar medlemsföreningarna.

Förslagsrätt: Senast den 1:a februari får föreningar avge förslag på personer för valen.

Information och uppgift på vilka som står i tur att avgå och namn på de som avböjt omval finns på distriktets hemsida www.ridsport.se/vastergotland 

Förslag på kandidater, frågor om nomineringar och om vad styrelsearbetet innebär kan skickas via mejl till valberedningens sammankallande Ing-Marie Norrman eller någon av de övriga i valberedningen

Senast 14 dagar före årsmötet presenterar valberedningen sitt förslag på distriktets hemsida.Välkomna med era nomineringar

I bifogad fil finns uppgifter på vilka som idag är valda, vilka som är på tur att avgå, samt vilka som har ett år kvar av sin mandatperiod. 

Ing-Marie Norrman, sammankallande i valberedningen i Västergötlands Ridsportförbund

Ladda ner mer information

  1. Valberedningscirkulär 2020
Vår ridklubb

Kansli

Läs mer

Sponsorer

Annons