Ordförande Carina Dannevik förbereder årsmöteshandlingar inför dagens årsmöte.

Årsmötesrapportering på plats

2019-03-31

Vårkänslor i luften och årsmöte på agendan! Välkomna till Skövde och Billingehus.

Strax dags för årsmöte för Västergötlands ridsportförbund. Föreningar med ombudsfullmakt har rösträtt under mötet. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera vad som händer under dagen på Facebook och även här på vår hemsida. Än är det inte försent att komma till Billingehus och delta samt göra din röst hörd! Årsmöteshandlingar hittar du här! Jag som rapporterar under dagen är Kristoffer Sätterman, ledamot i distriktsstyrelsen. Välkomna!

 


 55881980_392202704951588_4734048777696968704_n

 

Gabriella Bragée från SvRF föredrar om Ridsportsåret 2018.

Gabriella berättar om tävlingsåret inom ridsporten. Hon föredrar även om motgångar som ridsport-sverige har stött på i form av torka, foderbrist och ekonomisk utsatthet i samband med det som har drabbat olika aktörer inom ridsporten.

Vidare har ridsporten ökat den mediala uppmärksamheten. Antalet tv-timmar har ökat, likaså mediala artiklar i bland annat lokaltidningar. Gabriella berättar att de flesta tidningsartiklarna kommer från och handlar om de lokala ridskolorna och föreningarna.

Fokus läggs även på information från Ridsport 2025 och dess målsättning och prioriterade områden:

  • Ridsportens värderingar och varumärke
  • Ridsport på hästens villkor
  • Ridsport på individens villkor
  • Ridsportens prestationsmiljöer
  • Ridsportens förutsättningar

En film spelas upp där ordförande för SvRF, Ulf Brömster, berättar om arbetet Ridsport 2025.

Gabriella pratar även om vikten av att föreningarna uppdaterar sina medlemsregister i IdrottOnline då bland annat vilka som får medlemstidningen Häst och Ryttare hämtas där.

 


 

55752419_439803440095824_5084644449808547840_n

Verksamhetschef Mariana Fransén föredrar om aktuella motioner inför förbundsstämman 2019.

Mariana Fransén föredrar om inskickade motioner som kommer att behandlas på förbundsstämman den 18 maj i Sundsvall. Information angående förbundsstämman hittar du här!

 


 

56220347_519128295158326_4759185060911906816_n

Dags för uppvaktningar. Först ut är distansens kilometerlista som föredras av grenledare Gitz Johansson. Näst på tur är DM-tecken i olika discipliner, SM-tecken samt Nordisk-baltiska mästerskapet som föredras av ordförande Carina Dannevik. 

Kvalitetsskyltar från SvRF delas ut av Karolina Petersson, vice ordförande i distriktsstyrelsen till Lidköpings ridklubb samt till Trollhättans Fältrittklubb. 

Vidare delar Karolina ut förtjänstnålar från SvRF till Monica Jonasson och Gunilla Sörbom för deras gedigna arbete inom ridsporten.

Gunilla Sörbom berättar om engagemanget som Fritsla Ridklubb ligger bakom gällande allas lika värde och HBTQ-frågor.

 


 

Årsmötet påbörjas.

Ordförande Carina Dannevik och verksamhetschef Mariana Fransén inviger genom att tända ett ljus för vår avlidna kollega och vän Jesper Stoltenberg till hans minne.

Därefter löper mötet på enligt föreslagen dagordning.

Antal representerade föreningar med rösträtt är 13 stycken med totalt 29 röster. Ordförande för mötet valdes Gabriella Bragée. 

Verksamhetsberättelsen föredras av förtroendevalda ledamöter och verksamhetschef som gör nedslag vid viktiga punkter. 

Lena Tillgren, ledamot i distriktsstyrelsen föredrar årsredovisningen. Förtroendevald revisor Annika Johansson föredrog revisorernas berättelse, i vilken de tillstyrker att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

Verksamhetschef Mariana Fransén föredrar förslag på verksamhetsplan, verksamhetsinriktning och ekonomisk plan och belyser de förändringar som föreslagits.

Mariana presenterar ett förslag från distriktsstyrelsen att genomföra en stadgeändring där antalet styrelseledamöter ökas från 4-6 ledamöter till 4-10 ledamöter. Beslut fattades enhälligt att genomföra stadgeändring, vilket där med börjar gälla direkt.

Ordförande för distriktsstyrelsen valdes Carina Dannevik för ett år. Ledamöter med ett år kvar är Kristoffer Sätterman, Elisabeth Nohlås och Monica Ek-Remmerth. På fyllnadsval för ett år valdes Emelie Andersson. På en mandatperiod på två år valdes Lena Tillgren, Robert Bengtsson, Lena Ranft och Olivia Remmerth. DUS presenterade utvalda representanter att ingå i Distriktsstyrelsen, vilket är Lina-Maria Pettersson med personlig ersättare Gustav Sjölin.

Gällande tävlingssektionen valdes LIsbeth Sandgren till ordförande under en period om 1 år. Personer med ett år kvar på mandatperioden är Anna-Lena Andersson, Marita Mattson samt Marie Carlerbäck. På ett år valdes Mats Carlsson. på två år valdes Gitz Johansson, Lotta Wahlborg och Frida Andersson.

Till RUS valdes Elisabeth Nohlås till ordförande om en period om ett år. På ett år valdes Tobias Hellman. På två år valdes Marina Bengtsson och Ulrika Sjölin.

Till personvald revisor valdes Annika Johansson och till revisorssuppleant valdes Helena Börjesson. Distriktsstyrelsen beviljades mandat till att förhandla fram avtal med auktoriserad revisionsbyrå.

Ing-Marie Norrman har ett år kvar på sin mandatperiod i valberedningen, hon valdes även att vara ordförande under ett år. Fyllnadsval under ett år valdes Linn Kristiansson och Ulrika Ahlberg Messina. Under en mandatperiod om två år valdes Mikael Sjölin och Marika Ottenhag.

Distriktsstyrelsen valdes att få förtroende att på egen hand välja ombud till förbundsstämma. Ordförande Gabriella Bragée avslutade mötet och nyvalda ordförande Carina Dannevik tog över ordet. Carina delade ut avtackningsgåvor till förtroendevalda ledamöter som avslutat sina åtaganden. Nya invalda förtroendevalda presenterade sig.

Lotterier till deltagande föreningar delades ut, Göta sportryttarförening vann 1000:-, Töreboda hästklubb vann 2000:- och Dalslands hästsportklubb vann 3000:- att använda till vad föreningen är i behov av under 2019.

Jag som fört anteckningar tackar för idag och önskar er en trevlig söndagseftermiddag. Håll utkik på Facebook och hemsida efter våra aktiviteter och träffar.

Sponsorer

Annons