Medlemsavgifter till distrikt och förbund

Föreningen bestämmer vid årsmötet vad medlemmarna i föreningen skall betala.

Följande avgifter per person behöver räknas med:

Medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet

- 2019: 100 kr
- 2020: 112 kr

  • Avgift för kollektiv olycksfallsförsäkring 

- 2019: 50 kr
- 2020: 53 kr


Medlemsavgift till distriktet

  •  Grundavgift

2019: 1 400 kr per förening samt ytterligare 1 800 kr för ridskoleförening

2020: Avgiften beslutas vid årsmöte i slutet av mars 2019

  • Rörlig avgift per medlem

- 2019: 36 kr per medlem
- 2020:  Avgiften beslutas vid årsmöte i slutet av mars 2019 
 

Den fasta avgiften för alla ridskoleföreningar finansierar till viss del besöksgruppens verksamhet.

Den rörliga avgiften tillsammans med verksamhetsbidrag finansierar distriktets basverksamhet. I detta basutbud ingår kostnader för distriktsanställd personal och kansli
samt sektionernas omkostnader för förtroendevalda.

Länk till SvRF inför kommande års avgifter Senast uppdaterad: 2019-03-08

Sponsorer

Annons