• P-_v-g_till_ridlektion
 • Stallg-ngen_i_Norra_Stallet
 • F-rtroende
 • F-rbereder_f-r_uppsittning_p-_stallplan

Ridledarkursen

Drömmer du om att arbeta med människor och hästar? Att utbilda sig till ridledare är en väg till att kunna arbeta på en ridskola för att då leda elever i både teori- och enstaka ridlektioner. Att gå ridledarkursen ger en bra grund för att senare söka vidare till Ridinstruktörsutbildningen.

Utbildningen är distriktsarrangerad och förlagd över 5 + 14 kursdagar vid två olika kurstillfällen med max 14 v mellan där del 2 är förlagd på sommaren.

Kraven för att få gå Ridledarutbildningen är att du under året fyller 18 år och har gått kurserna ULK I- III (alt. Ledarkurs för vuxna VULK I- III). Innan kursens start ska du ha genomgått ett godkänt ridprov där hoppning ingår. Ridprovet är en bedömning av sökandes färdigheter till häst dvs sits, känsla och förmåga att ”ta tillvara” hästen. Hoppning ingår i ridprovet. Du ska även vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets Ridledarutbildning. Det är distrikten som arrangerar basutbildningen. För information om var och när Basutbildingen arrangeras kontakta Västerbottens RF e-post kansli@ridsportvasterbotten.se.

Du ska även vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Målet med Ridledarkursen är att utbildningen är under handledning ska kunna:

 • leda enstaka lektioner i ridning
 • leda enstaka lektioner i teoretiska ämnen, som följer upp ridningen
 • ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar prov, nuvarande ryttarmärke Brons, samt terrängmärke.

Under utbildningen betygssätts du i ett antal ämnen:

 • dressyr
 • hoppning
 • instruktörskunskap med ridlära
 • instruktörstjänst
 • häst och stallvård

Kursen leds av Svenska Ridsportförbundet godkända ridledarutbildare.

Tonvikten på kursen är lagd på instruktörstjänst/-kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik samt lektionsplanering och inte det egna ridkunnandet.

Det är viktigt att elevens egna färdigheter i dressyr och hoppning är goda samt att hästen väl klarar av dressyrens och hoppningens mål och att hästen är i god kondition vid kursstarten.

Även elevernas kondition är viktig då det är ett ”tufft” program på utbildningen.

Vill du veta mer? Kontakta Västerbottens Ridsportförbunds kansli.

E-post:. kansli@ridsportvasterbotten.se eller mobil 070-249 53 88.


Senast uppdaterad: 2017-12-21
Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons