Arbetsordning för ungdomssektionen

Alla klubbar och föreningar har stadgar. Stadgarna är ett viktigt dokument som styr klubbens arbete, syfte och mål.

Svenska Ridsportförbundet har utformat de typstadgar som alla ridklubbar i Sverige har. Det gäller även ungdomssektionen. Det är viktigt att alla i klubben känner till stadgarna.

Här finns arbetsordning för ungdomssektion


Senast uppdaterad: 2014-09-01

Sponsorer

Annons