Överdomarrapport

Här hittar du Överdomarrapporten som du kan skriva ut och skicka in eller fylla i på datorn och sedan skicka via epost.

ÖD-rapport hoppning
ÖD-rapport dressyr

Överdomarrapporten ska lämnas till arrangören i samband med tävlingens slut och helst gås igenom med tävlingsledaren och ev någon ytterligare samt skickas, genom överdomarens försorg, till distriktet inom 5 dagar.

Distriktets tävlingssektion går regelbundet igenom inkomna överdomarrapporter och tar vid behov kontakt med klubbarna för ev åtgärder.


Senast uppdaterad: 2017-03-09

Sponsorer

Annons