SvRF Ridskolepolicy

Klubbar anslutna till SvRF som bedriver ridskoleverksamhet ska :

• Sätta medlemmen och hästen i centrum

• Erbjuda medlemmar i alla åldrar utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund och med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner. För detta krävs att verksamheten leds av yrkeskompetent personal, att ridskolan förfogar över lämpliga och välskolade hästar samt en ändamålsenlig anläggning.

• Vara föredömen i hästhållning och följa förbundets hästhållningspolicy.

• Stimulera barn och ungdomars sociala utveckling genom att följa förbundets idéprogram ”Ridsporten Vill” med värderingar och riktlinjer beträffande barn- och ungdomsverksamhet.

 

 


Senast uppdaterad: 2008-10-02

Sponsorer

Annons