Valberedningen vill ha hjälp

2019-12-05

Vill du eller någon som du känner vara med i ett härligt gäng där vi tar ridsporten mot 2025

Till styrelserna i klubbar/föreningar inom Västerbottens Ridsportförbund.

Valberedningen behöver nu alla klubbars och medlemmars hjälp för att vi tillsammans ska kunna vidareutveckla Västerbottens Ridsportförbund.
Genom att föreslå kandidater till valberedningen har din klubb/förening möjlighet att direkt och indirekt påverka vilka som ska vara förtroende valda inom Västerbottens Ridsportförbund.
Ridsportförbundet utgör en avgörande förutsättning för en väl fungerade ridsportverksamhet i vårt län och är uppbyggd av 22 klubbar och drygt 4000 enskilda medlemmar.
Det är viktigt att ni klubbar/föreningar delar valberedningens ansvar genom att nominera kandidater.

Med utgångspunkt från stadgar, årsmötets beslut och andra dokument har valberedningen utarbetat följande underlag för nomineringar till de val som valberedningen ska föreslå kandidater till.

Vi har då utgått från att vårt nomineringsuppdrag omfattar distriktets styrelse samt en revisor med ersättare. Som ledamot i styrelsen får man räkna med 6 - 8 möten per år, varav de flesta är telefonmöten.  Omfattningen är ungefär 30 - 40 timmar per år inklusive inläsning och kontakter mellan möten.

Vi vill rikta en uppmaning till föreningar och klubbar att även komma ihåg att förbereda kandidater till valet av valberedning.

Årsmötet kommer att hållas 22 mars 2020 i Skellefteå och vår tidplan bygger på att vi i god tid före årsmötet ska ha möjlighet att sända ut vårt förslag till alla klubbar och föreningar.

Vi vill därför se nomineringarna insända till kansliet Västerbottens Ridsportförbund,
Box 806, 931 37 Skellefteå eller vasterbotten@ridsport.se senast den 15 januari 2020. Så snart en nominering kommer in sänder kansliet ut ett frågeformulär till den nominerade med begäran om att svar ska komma till kansliet inom 7 dagar.

Idag består styrelsen av ordförande, 7 ledamöter och 1 ledamot utsedd av Distriktets Ungdomssektion (DUS). Utöver dessa finns 3 ersättare valda av årsmötet för ett år och en ersättare för DUS representanten.

 Nomineringar som önskas:

Ordförande för ett år.

Styrelseledamöter (kan bli såväl fyllnadsval på 1 år som val på 2 år).

Ersättare för ett år.

Revisor, en ordinarie för två år.

Revisor suppleant, en personlig, för två år.

Nominering ska anges med namn, adress, klubbtillhörighet, mobiltelefon samt e-post adress.

 

Välkommen att höra av dig till någon av valberedningens ledamöter om du behöver mera information för ditt nomineringsarbete.

Britta Unneby                     britta.unneby@hotmail.com

Ingegerd Fagerman            fagermaningegerd@gmail.com

Håkan Lundmark                allegro_813@hotmail.com

Lisbeth Brax Olofsson         info@hedlundahusky.se


Välkommen med förslag!

Britta Unneby

Ordförande i valberedningen

  

Sponsorer

Annons