FOTO: Mikael Sjöberg

Info från distriktet

2019-09-19

Hej

Här kommer lite information om vad som händer i distriktet med länkar

 

Hemsida

Vi kommer att få en ny utformning av vår hemsida som är modern och lättare att navigera med mobiltelefon

SvRF släpper sin kring månadsskiftet den 31 oktober och för distriktet hoppas vi innan årsskiftet

 

Ny e-postadress
Vi har ny a-postadress sedan juni vasterbotten@ridsport.se

 

Basutbildningen – för alla ledare typ instruktörer , styrelsen, TS, avsutten verksamhet 

Vi startar upp med att få några i distriktet som kan hålla i detta.
Vi kommer att försöka ha detta på vardagkvällar (2 st/kurs) ute i distriktet

Inbjudan till klubbarna blir efter nyår
https://www.ridsport.se/Utbildning/Nyheter/2015/03/Basutbildning/

 

Besöksgruppen

Kommer att besöka två klubbar i oktober-november

 

RUS (Ridskole- och utbildningssektionen)

Har startat upp sitt arbete

Inom kort kommer ridskoleklubbar att kontaktas av sin kontaktperson i RUS

 

Kurser/konferenser mer info finns under länkarna
6 okt  Grundutbildning för ledare på ridskola – detta är tänkt att vara en årlig återkommande kurs för alla ledare (de som håller i både den avsuttna och uppsuttna verksamheten utan formell utbildning)

Sista anmälan 30 september. Plats Skellefteå
https://www.ridsport.se/Distriktssajter/Vasterbotten/Utbildning/Nyheter/Grundutbildningledare/

7 okt Fortbildning för ridlärare/tränare med utbildning

Sista anmälan 23 september. Plats Skellefteå

https://www.ridsport.se/Distriktssajter/Vasterbotten/Utbildning/Nyheter/Fortbildningridlararetranare/

13 okt Ridsport 2025 – SvRF kommer och informerar om visionen Ridsport 2025 om hur du tar din ridklubb dit

Du kommer att få träffa SISU konsulenter som kan din klubb en liten bil mot målet.

Detta är första hand för ordförande och verksamhetschef eller motsvarande och detta händer på tre ställen i distriktet
Lycksele – Skellefteå – Umeå för att du ska få lite närmare till informationen

Vi kommer att bjudas på middag i slutet av träffen – detta är gratis!

Sista anmälan 6 oktober.

https://www.ridsport.se/Distriktssajter/Vasterbotten/Distriktet/Nyheter1/Ridsport2025/

17 nov Tävlingskonferens

I år har distriktets tävlingssektion tänkt att alla bjuds in till en trevlig dag .

Alla det är alla licenserade ryttare, kuskar, groomar, voltigörer och tävlingsarrangörer.

Sista anmälan 7 november (den publiceras inom kort). Plats Vindeln

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1285366

23 – 24 nov ULK 1 (Barn och ungdomsledarekurs steg 1)

Vi startar en omgång av ULK kurserna nu. Steg  2 och 3 blir i jan och feb. Exakta datum står i inbjudan.

Detta är en bra kurs för ledare på ridskola som ridsportförbundet har haft i sin kalender i över fyrtio år.

Materialet uppdateras med jämna mellanrum och kursledarna går på fortbildning

Har ska föreningarna söka bidrag till kursavgiften på Idrottslyftet

Sista anmälan 11 november. Plats Umeå. Kommer att publiceras så snart hotellet är klart.

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1292020

 

Kommande

Fortbildning för utbildade domare/banbyggare sker i februari

Årsmöte sker i mars

 

Välkommen att anmäla till aktiviteterna och/eller höra av dig till kansliet

 

Med vänlig hälsing

Eva Lindström, konsulent

Västerbottens Ridsportförbund

www.ridsport.se/Vasterbotten

tfn tisdag och torsdag 070-249 5388

Sponsorer

Annons