Info brev

2019-12-19

 

Information från distriktet

 

Tack för ett trevligt år 2019

  

Årsmöte för distriktet kommer att hållas 22 mars (kallelse kommer snart) i Skellefteå
Vi kommer förutom årsmötet att hålla prisutdelning för championatsvinnarna plus en ny kategori Årets Ungdomssektion, se hur det går till att nominera här
https://old.ridsport.se/Distriktssajter/Vasterbotten/Ungdom/Nyheter/Aretsungdomssektion2019/
  Föreningsutveckling kommer att vara ledordet 2020.
     Där klubbarna kan ta hjälp att materialet Ridsport 2025 och SISU Idrottskonsulenter

Vi kommer att lansera en ny hemsida under våren.
Då det kan vara problem med att komma in på den ”gamla” kommer adressen här
https://old.ridsport.se/Distriktssajter/vasterbotten/

Påminner att vi har ny mailadress också vasterbotten@ridsport.se

Två arrangemang förutom det vanliga kursutbudet vill vi flagga för
Tävlingskonventet
i Vindeln 26 januari där vi börjar med Pernilla som pratar om träning – kost. Vikten av att ha koll på sin egen kropp och kost, inte bara hästen
med Pernilla utbildad Kost- och träningskonsult. The Academy 2015, med inriktning ridsport
Anmälan här https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1309979
Hästens välfärd blir en hel dag om hästen med equiterapeut, hovslagare plus Sofi som har forskat på SLU i Uppsala i ämnet. Så boka den 19 april. Inbjudan kommer i januari.

Du håller väl koll på kursutbudet genom vår kalender
Nytt Om vi får tillräckligt många så kommer vi att köra en ridledarkurs
https://old.ridsport.se/Distriktssajter/Vasterbotten/Kalender1/

Påminner om det som sker vid årsskiftet
Medlemsrapportera via idrott online
Lokstödsrapportering till stat och kommun senast den 25 februari
TDB har nya rutiner angående betalning för ryttare och arrangörer, se länk
https://www.ridsport.se/tavling/tavlingstermintdb/TDBinformation/safunkarnyatdb/ Barnkonventionen – idrott på barnens villkor
Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Samtidigt står det i RF:s stadgar, som alla idrottsföreningar i RF är skyldiga att följa, att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Hur hänger allt detta ihop? Läs RF guide så får du svaret!
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/

Nytt från och med 1 januari 2020 – gäller även ridklubbar
Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i förening och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.  Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

God Jul och Gott Nytt År önskar
Västerbottens Ridsportförbund
Kansliet öppnar den 7 januari

 

Sponsorer

Annons