FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Facebook

2018-11-22

Information angående facebook

Föreningar som har öppna (alla är välkomna) arrangemang får använda distriktets facebook sida till marknadsföring.
Arrangemanget ska naturligtsvis vara ridsportanknytet.

Skicka in manuscriptet till kansliet
kansli@ridsportvasterbotten.se

Sponsorer

Annons